Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Rostislav Domorák

ředitel Oblastní charity Ústí nad Labem
Tel: 472 744 684     ~.qs-3b6LTprRb~lWnFDZW7r

Bc. Marcela Dvořáčková

vedoucí střediska Jiřetín pod Jedlovou
Tel: 737 045 699     88EmV-54ZoBBR1agc8m%C-jeT-uk87j7T-M

Jana Drapáková

vedoucí kuchyně
Tel: 493 571 156, 493 520 225     6npra.4WHlBl5da7YanBZd54Ys

Tomáš Dufek

pracovník v sociálních službách

Martina Dudová

pečovatelka
Tel: 485 143 354    

Ing. Renata Dvořáková

projektová manažerka
Tel: 487 829 881     ZoBBR9enW7c-W1.975pJ

Lenka Deňová

pracovník v sociálních službách služby Ambrela pro rodinu
Tel: 605 148 212     %8FjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p

Ambulance DPS sv. Ludmily

zdravotní sestry Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 516     %.FD8i4WH-uk87j7blGsO1p

Kamil Dreveniak

pracovník v sociálních službách služby Klub Ambrela
Tel: 733 160 911     WfoBV-56LTprRb~lWlyE1.enT-M

Kristina Drapáková

pracovník sociálních služeb
Tel: 775 713 433    

Lenka Drapáková

pracovník sociálních služeb

Karolína Dejmlová

pracovník v sociálních službách NZDM
Tel: 605 220 801     68Ey27d7T_rt3-enW7c-W1.d-oBCZ194Ys

Karel Diviš

sociální pracovník
Tel: 412 379 217, 604 424 103     68Eo2W8acbFjGKbl85prRb~lW5pJ

Kateřina Drábková

vrchní sestra - Domov na Dómském pahorku
Tel: 731 140 006     68Go87d7T_EkS9enW7c-W1.dafkmYZhaa8kmb

Jana Dobrovolná

pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor
Tel: 775 600 324     ZhoB5fed98m%C47%Yekmb

Klára Drábková

poradna pro handicapované a koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 417 770 025, 731 402 429     6enBRW8jW9xy.Z4WH~pr2dc4YanBZd54Ys

Olga Danešová

pracovník v sociálních službách
Tel: 770 147 342