Poradna pro handicapované

Cílem projektu je zapojit osoby se zdravotním postižením, jež jsou v evidenci UP popřípadě OSSZ, na trh práce. Podrobnější informace v Obsahu projektu.

EU | Evropský sociální fond | Operační program Zaměstnanost

Projekt „Poradna pro handicapované“ může opět zvýšit obrátky
16. června 2021 Poradna pro handicapované

Projekt „Poradna pro handicapované“ může opět zvýšit obrátky

Projekt Farní charity Litoměřice překonal obtíže doby a pozvolna se mohl znovu rozběhnout k vytyčeným cílům, které si v počátku nastavil. Nastala doba, kdy polevily restrikce ve spojení s pandemií Covid19 a tak se můžeme znovu nadechnout a rozpohybovat kolotoč s pomocí lidem se zdravotním omezením při hledání zaměstnání a uplatnění se na trhu práce.

„Poradna pro handicapované“ - projekt, který pomáhá.
6. dubna 2021 Poradna pro handicapované

„Poradna pro handicapované“ - projekt, který pomáhá.

Farní charita Litoměřice se stále snaží skrze projekt „Poradna pro handicapované“, pomáhat lidem se zdravotním omezením či zdravotně znevýhodněným. Tento projekt je dotován EU a MPSV ČR. Nalézáme uplatnění pro ty, kteří se těžko začleňují na pracovním trhu. Snažíme se jim být jakousi „spojkou“ k jejich lepšímu životu ve společnosti.

Chceme pomoci k práci lidem s handicapem
8. února 2021 Poradna pro handicapované

Chceme pomoci k práci lidem s handicapem

Farní charita Litoměřice má stále díky projektu „Poradna pro handicapované“, možnost nabídnout ještě několik pracovních míst pro osoby s handicapem, kteří jsou zdravotně znevýhodněné nebo mají I. – III. stupeň invalidity.

Poradna v době nouzových stavů
9. prosince 2020 Poradna pro handicapované

Poradna v době nouzových stavů

Poradna pro handicapované, projekt Farní charity Litoměřice pro podporu zaměstnanosti v Litoměřickém okrese dotovaný z fondů EU a MPSV ČR, stále zůstává v provozu.

Poradna pro handicapované úspěšně pokračuje ve svém poslání
17. září 2020 Poradna pro handicapované

Poradna pro handicapované úspěšně pokračuje ve svém poslání

Projekt Farní charity Litoměřice se začíná velmi úspěšně zapisovat do podvědomí občanů. Zájem o JOB poradnu se již nyní promítá v množství zájemců, kteří docházejí do poradny.

„Poradna pro handicapované“ se posouvá vpřed.
20. července 2020 Poradna pro handicapované

„Poradna pro handicapované“ se posouvá vpřed.

Projekt Farní charity Litoměřice „Poradna pro handicapované“ již začíná slavit úspěchy mezi svými klienty.