Lidé s duševním onemocněním

Lidé s duševním onemocněním potřebují bezpečné a důstojné bydlení. Pokročilé stádium demence či Alzheimerovy choroby vyžaduje celodenní péči. Uznání zasluhují rodiny, které nemocného opatrují v domácím prostředí. Ne vždy je to ale možné. V takové chvíli je potřeba najít pomoc.

Alzheimerova choroba patří mezi nejobávanější nemoci současnosti. Narušuje mozek a způsobuje pokles jeho funkcí spojených s myšlením, pamětí a úsudkem. Pacient je trvale závislý na pomoci druhých. Ztrácí paměť i běžné návyky, schopnost orientace v čase a prostoru, přestává být schopen komunikace i samostatného pohybu.

V Domově se zvláštním režimem i v Denním stacionáři o vašeho blízkého pečují zkušení a kvalifikovaní pracovníci. Můžete se na ně spolehnout. Vědí si rady i v nenadálých situacích, které mohou nastat při náhlém zhoršení zdravotního stavu. Na dosah je v našich službách i zdravotní péče.

31. března 2021 Pobytové služby pro seniory

Poděkování dárcům podporujících naše poslání

Farní charita Litoměřice má krásné poslání, týkající se pomoci lidem, kteří to potřebují. Ať už se to týká lidí v důchodovém věku či osob bez rodinného zázemí nebo ve finanční tísni. Tuto činnost velmi rádi vykonáváme, neboť nás naplňuje. Je zde ovšem jeden důležitý faktor, bez kterého by naše činnost byla velmi ztížena. Tento faktor jsou finanční a materiální prostředky. Naštěstí existuje mnoho dárců z řad malých či velkých organizací i jednotlivých občanů, kteří naší práci podporují.

Volná místa v Denním stacionáři pro osoby s diagnostikovanou demencí
11. února 2021 Lidé s duševním onemocněním

Volná místa v Denním stacionáři pro osoby s diagnostikovanou demencí

Letos uplyne 7 let od založení denního stacionáře, který ambulantně pomáhá osobám trpícím demencí a jejich pečujícím rodinám.

Kdy podat žádost o umístění do pobytové služby u osob s diagnostikovanou demencí?
26. ledna 2021 Lidé s duševním onemocněním

Kdy podat žádost o umístění do pobytové služby u osob s diagnostikovanou demencí?

Podobně jako v loňském, tak i v tomto roce se na nás obracejí lidé, jejichž blízkým byla diagnostikována Alzheimerova či stařecká demence s žádostí „o jejich okamžité ubytování“. Zřejmě právě covidové období, s ním související nouzový stav a uzávěry (lockdowny) vedly k tomu, že si při svém nuceném pobytu doma začali příbuzní více všímat u svých blízkých zhoršené soběstačnosti a postupující dezorientace.

Krásné gesto pomoci od člověka, který má srdce na svém místě
1. prosince 2020 Lidé s duševním onemocněním

Krásné gesto pomoci od člověka, který má srdce na svém místě

Zcela nečekaným dárkem nás potěšila společnost Pediatria Bezděkovská s.r.o. V dnešní době není takový počin z vlastní vůle vůbec běžnou záležitostí. O to více nabývá na hodnotě.

Jak pečovat o seniory s Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí
14. srpna 2015 Lidé s duševním onemocněním

Jak pečovat o seniory s Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí

V Domově sv. Zdislavy poskytujeme péči osobám, které mají diagnostikovánu Alzheimerovu chorobu nebo stařeckou demenci. Denně se dostáváme do  styku s jejich rodinami a osobami jim blízkými.