Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Pavla Brodinová, DiS.

vedoucí OP, zástupce ředitele
Tel: 412 384 745     -im%C1.7~bGk8ec8bkxhTj

František Škoda

Kontaktní pracovník
Tel: 412 384 744     9sqwQOQ938Es-Zhm89HB1W7r

Bc. Lucie Buriánková

kontaktní pracovník NZDM
Tel: 412 384 744     9sqwQOQ938Es-Zhm89HB1W7r

Růžena Kavková

ředitelka DCH Litoměřice
Tel: 416 735 606, 603 313 247     ~nMo4Z2cWoxy.Z4WHeGwO1.7~bGkO1p

Eva Ortová

ředitelka Farní charity Česká Lípa
Tel: 487 829 871     -kGy.Z4WH~prT-29g

Mgr. František Sehoř

ředitel
Tel: 485 104 603, 731 557 622     ~.qs-3bgYayjGKlg7gLhTj

Mgr. Karolína Wankovská, DiS.

ředitelka Farní charity Litoměřice
Tel: 739 173 222, 417 770 000     68Ey27d7Tpnx1~lk68m%C47%7mzhT65j4mnhTj

Mgr. Alena Maternová

ředitelka organizace
Tel: 777 077 768     YanBZd56LTsmY-en-lvmVW7r

Bc. Denisa Samková, DiS.

ředitelka OCH Sobotka
Tel: 493 571 156, 602 166 584     Z.As9Z2kWfxy.Z4WHlBl5da7YanBZd54Ys

Mgr. Pavel Majerák

vedoucí zařízení - ředitel
Tel: 608 345 322     YanBZd56LTprRb~lWmrz277_T-M

Ing. Rostislav Domorák

ředitel Oblastní charity Ústí nad Labem
Tel: 472 744 684     ~.qs-3b6LTprRb~lWnFDZW7r

Bc. Marcela Dvořáčková

vedoucí střediska Jiřetín pod Jedlovou
Tel: 737 045 699     88EmV-54ZoBBR1agc8m%C-jeT-uk87j7T-M

Kamila Balejová

pracovník v sociálních službách

Mgr. Pavla Bratršovská

asistentka ředitele, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 487 829 871, 608 346 731     XknD8cen%dnjGK-93-yhTj

Mgr. Hana Koubková

vedoucí sociální pracovnice
Tel: 485 108 782, 485 103 964, 731 646 927     Zhzy.ic7a.xyT6b6LTIy2.o4Ys

Petr Urban

administrativní pracovník,koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 777 077 768     _.GBOeh8Wgm%C47%7hIy977_T-M