Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

VÍME AKTUÁLNĚ!

Informace z Domova na Dómském pahorku

V Domově na Dómském pahorku k dnešnímu dni neevidujeme žádného pozitivního klienta na Covid-19.  Stále dodržujeme přísná hygienická opatření, měříme teplotu 2x denně nejenom seniorům, ale i zaměstnancům. 

Od 4. 11. 2020 se započne u klientů plošné testování antigenními testy a výsledky budou zřejmé do 20 minut. Testování seniorů bude probíhat v pravidelných intervalech 5 dní. Velmi nás těší, že jsme nyní bez pozitivity klientů, činíme pro to maximum. 

Chaloupková Veronika

Zákaz návštěv

Vážení,

oznamujeme Vám, že vzhledem k nárůstu počtu onemocnění Covid-19, máme od 5. 10. 2020 na domově nouzový stav. Nadále platí zákaz návštěv a vstup do budovy. Návštěvy se mohou i  nadále konat mimo budovu domova, nebo v návštěvní místnosti, která bude zprovozněna.  Proto prosíme rodinné příslušníky a osoby blízké, kteří chtějí navštívit seniora, aby u vstupních dveří přivolali recepční zvonkem, která následně po sdělení jména uživatele, bude kontaktovat dané patro. Seniora pak doprovodí ke vchodu personál, nebo se mu předá informace, o čekající návštěvě. Zároveň apelujeme na rodinné příslušníky, aby po dobu probíhající návštěvy měli zakrytá ústa (ústenky, respirátory) a chránili naše seniory. 

Tímto dnem se ruší také společné aktivity a nahrazujeme skupinovými a individuálními aktivitami. 

Chtěli bychom Vás ubezpečit, že činíme maximum, abychom uživatele služby před nákazou ochránili. Každodenně jsme ve spojení s krajskou hygienickou správou a nově s informačním systémem infekčních nemocí (ISIN), kde správcem je Ministerstvo zdravotnictví.  Věříme, že druhou vlnu pandemie zvládneme stejně jako na jaře. 

Za Domov na Dómském pahorku, Veronika Chaloupková

Informace z Domova na Dómském pahorku

Vzhledem k tomu, že je domov uzavřen pro návštěvy, chceme touto cestou informovat, že senioři jsou v pořádku, denní aktivity po skupinkách probíhají, senioři se mohou pohybovat po domově, kantýna je pro ně zpřístupněna od úterý do soboty.

Zákaz návštěv

Na základě doporučení bezpečnostní rady státu jsou zakázány návštěvy v Domově na Dómském pahorku a v Charitním domově sv. Zdislavy.
Toto opatření nemá časové omezení a bude zrušeno až na základě nového doporučení.

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Litoměřicích

Farní charita si Vás dovoluje pozvat na Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Litoměřicích.
6. 1. 2020 v 16 hodin na Mírovém náměstí v Litoměřicích (u Morového sloupu)

Kdy podat žádost o umístění do pobytové služby u osob s diagnostikovanou demencí?

Podobně jako v loňském, tak i v tomto roce se na nás obracejí lidé, jejichž blízkým byla diagnostikována Alzheimerova či stařecká demence s žádostí „o jejich okamžité ubytování“. Zřejmě právě covidové období, s ním související nouzový stav a uzávěry (lockdowny) vedly k tomu, že si při svém nuceném pobytu doma začali příbuzní více všímat u svých blízkých zhoršené soběstačnosti a postupující dezorientace.

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice pomáhá s registrací očkování proti COVID-19

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice pomáhá s registrací očkování proti COVID-19

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice reaguje na spuštění centrálního rezervačního systému očkování proti COVID – 19 pro vybranou skupinu obyvatelstva. Poskytuje pomoc při registraci a hlavně psychickou podporu v této nelehké době.

Dobrým srdcem skrze Tři krále pomáháme potřebným

Dobrým srdcem skrze Tři krále pomáháme potřebným

Farní charita Litoměřice neustále hledá možnosti jak pomáhat lidem, kteří jsou v nouzi. Jsme velká organizace, ale bez pomoci vás všech bychom nikdy nedosáhli tak výrazných výsledků v tomto poslání. Proto i letos organizujeme Tříkrálovou sbírku a žádáme tak o Vaší účast na této události.
Přispívat můžete až do 30.4.2021.

Tříkrálový koncert se vydařil a sbírka pokračuje online

Tříkrálový koncert se vydařil a sbírka pokračuje online

Částku 2 163 861 Kč poslali během Tříkrálového koncertu diváci pomocí dárcovských SMS. Tradiční Tříkrálový koncert, který je poděkováním koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům odvysílala Česká televize v neděli 10. ledna večer. Tříkrálová sbírka však stále pokračuje – v online prostoru i prostřednictvím „statických pokladniček“. Pandemie nemoci covid-19 a související přijatá opatření letos nedovolují koledníkům vyjít do ulic. To však vede k hledání nových cest, jak sbírku lidem připomenout.

Elitní mistr kuchař Vladimír Šmejkal v Domově na Dómském pahorku

Elitní mistr kuchař Vladimír Šmejkal v Domově na Dómském pahorku

Farní charita Litoměřice měla tu čest opět přivítat ve svém týmu v kuchyni špičkového mistra kuchaře Vladimíra Šmejkala, který znovu přišel, aby předvedl své kulinářské umění a umožnil tak našim milým seniorům a zaměstnancům zjistit, že jídlo může být i skutečným zážitkem.

Strom přání pomáhá ke splnění přání o hezké knize

Strom přání pomáhá ke splnění přání o hezké knize

Farní charita Litoměřice uspořádala i letos akci, kdy si mohli senioři Domova na Dómském pahorku, kteří mají rádi posezení s knihou napsat přání, které jim prostřednictvím nakladatelství Kosmas bylo splněno a získali knihu jako dárek.

 

Zajištění stravy

Pro rozvoz obědů je potřeba uzavřít smlouvu (kontakt: Jitka Žižková). Je možný i výdej jídla v Domově na Dómském pahorku (bez smlouvy).

  • Polévka a výběr ze tří hlavních jídel.
  • Dietní i klasická strava.


Seznam alergenů

417 770 010, 731 557 603, 737 208 848

 
 

Výběrová řízení

Farní charita Litoměřice vyhlašuje následující výběrová řízení:

 
 
 
 

Pečovatelská služba

Více informací o pečovatelské službě naleznete zde.

731 402 424

 
 

Ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS)

Více informací o ošetřovatelské a pečovatelské službě naleznete zde.

Od 1. 1. 2014 poskytujeme domácí hospicovou péči. Služba je plně hrazená zdravotní pojišťovnou.

739 345 535