Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

VÍME AKTUÁLNĚ!

Vyšlo nové číslo Čtvrtletníku z Pahorku!

Právě vyšlo nové číslo Čtvrtletníku z Pahorku (1/2019)

Vyšlo nové číslo Čtvrtletníku z Pahorku!

Právě vyšlo nové číslo Čtvrtletníku z Pahorku (5/2018)

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Litoměřicích

Farní charita si Vás dovoluje pozvat na Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Litoměřicích.
4. 1. 2019 v 16 hodin na Mírovém náměstí v Litoměřicích (u Morového sloupu)

Vyšlo nové číslo Čtvrtletníku z Pahorku!

Právě vyšlo nové číslo Čtvrtletníku z Pahorku (4/2018)

Senior roku 2017

Blahopřejeme našim seniorům!

SKM_C284e18010216230_0001SKM_C284e18010216330_0001

Šikovné ruce 2019

Šikovné ruce 2019

Seniorka Domova na Dómském pahorku paní Jonášová napsala krásnou literární práci s názvem „Radost přišla všem z nového jara“, a účastnila se XX. ročníku soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení.

Zemřel náš kolega Jiří Malák

Zemřel náš kolega Jiří Malák

Dne 1. července 2019 ve věku 58 let nás po těžké nemoci navždy opustil dlouholetý kolega Farní charity Litoměřice pan Jiří Malák. Pracoval v Domově na Dómském pahorku od roku 2011. Děkujeme za jeho práci, přátelství a za každý společně strávený okamžik. Se smutkem v srdcích vzpomínají zaměstnanci Farní charity.

Odborná stáž v Rakousku

Odborná stáž v Rakousku

Vedoucí a sociální pracovník ze Střediska sociální prevence a humanitární pomoci se zúčastnili v rámci Celorepublikového odborného kolegia stáže v Rakousku.

Jedeme v tom společně

Jedeme v tom společně

I v roce 2019 se spustil dvouměsíční projekt „Jedeme v tom společně“, do kterého se Domov na Dómském pahorku aktivně zapojil. Letošní trasa byla dlouhá 2 000 kilometrů a vedla z Vrbna pod Pradědem přes Opavu, Ostravu, Olomouc, Přerov, Zlín, Brno, Vídeň, Salzburg, Rab, Pag, Zadar a Split. Projekt se snaží motivovat seniory k zapojení do pohybových aktivit v prostředí, které dobře znají a udělat něco pro své zdraví!

Dobrý skutek pro Pahorek

Dobrý skutek pro Pahorek

Všichni v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích si velmi váží krásného prostředí a snaží se o jeho zvelebování. Je důležité vytvořit útulné prostory, kde se bude líbit jak seniorům, tak i zaměstnancům při náročné práci v přímé péči. Konání dobra je každodenní součástí zaměstnanců Domova. Tentokrát jedna milá paní vykonala dobrý skutek pro Pahorek.

Exkurze v Domově na Dómském pahorku

Exkurze v Domově na Dómském pahorku

Zájem veřejnosti o domov pro seniory Domov na Dómském pahorku projevují nejen příbuzní a známí seniorů ubytovaných v Domově, nebo místní obyvatelé, kteří se rádi účastní kulturních a společenských aktivit, ale též školy a organizace z České republiky i ze zahraničí.

 

 

Zajištění stravy

Pro rozvoz obědů je potřeba uzavřít smlouvu (kontakt: Jitka Žižková). Je možný i výdej jídla v Domově na Dómském pahorku (bez smlouvy).

  • Polévka a výběr ze tří hlavních jídel.
  • Dietní i klasická strava.


Seznam alergenů PDF

417 770 010, 731 557 603, 737 208 848

 
 

Výběrová řízení

Farní charita Litoměřice vyhlašuje následující výběrová řízení:

 
 
 
 

Ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS)

Více informací o ošetřovatelské a pečovatelské službě naleznete zde.

Od 1. 1. 2014 poskytujeme domácí hospicovou péči. Služba je plně hrazená zdravotní pojišťovnou.

739 345 535

 
 

Pečovatelská služba

Více informací o pečovatelské službě naleznete zde.

731 402 424

 
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
137 921 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

 
 

Farnost Litoměřice