Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

VÍME AKTUÁLNĚ!

Informace z Domova na Dómském pahorku

V Domově na Dómském pahorku k dnešnímu dni neevidujeme žádného pozitivního klienta na Covid-19.  Stále dodržujeme přísná hygienická opatření, měříme teplotu 2x denně nejenom seniorům, ale i zaměstnancům. 

Od 4. 11. 2020 se započne u klientů plošné testování antigenními testy a výsledky budou zřejmé do 20 minut. Testování seniorů bude probíhat v pravidelných intervalech 5 dní. Velmi nás těší, že jsme nyní bez pozitivity klientů, činíme pro to maximum. 

Chaloupková Veronika

Zákaz návštěv

Vážení,

oznamujeme Vám, že vzhledem k nárůstu počtu onemocnění Covid-19, máme od 5. 10. 2020 na domově nouzový stav. Nadále platí zákaz návštěv a vstup do budovy. Návštěvy se mohou i  nadále konat mimo budovu domova, nebo v návštěvní místnosti, která bude zprovozněna.  Proto prosíme rodinné příslušníky a osoby blízké, kteří chtějí navštívit seniora, aby u vstupních dveří přivolali recepční zvonkem, která následně po sdělení jména uživatele, bude kontaktovat dané patro. Seniora pak doprovodí ke vchodu personál, nebo se mu předá informace, o čekající návštěvě. Zároveň apelujeme na rodinné příslušníky, aby po dobu probíhající návštěvy měli zakrytá ústa (ústenky, respirátory) a chránili naše seniory. 

Tímto dnem se ruší také společné aktivity a nahrazujeme skupinovými a individuálními aktivitami. 

Chtěli bychom Vás ubezpečit, že činíme maximum, abychom uživatele služby před nákazou ochránili. Každodenně jsme ve spojení s krajskou hygienickou správou a nově s informačním systémem infekčních nemocí (ISIN), kde správcem je Ministerstvo zdravotnictví.  Věříme, že druhou vlnu pandemie zvládneme stejně jako na jaře. 

Za Domov na Dómském pahorku, Veronika Chaloupková

Informace z Domova na Dómském pahorku

Vzhledem k tomu, že je domov uzavřen pro návštěvy, chceme touto cestou informovat, že senioři jsou v pořádku, denní aktivity po skupinkách probíhají, senioři se mohou pohybovat po domově, kantýna je pro ně zpřístupněna od úterý do soboty.

Zákaz návštěv

Na základě doporučení bezpečnostní rady státu jsou zakázány návštěvy v Domově na Dómském pahorku a v Charitním domově sv. Zdislavy.
Toto opatření nemá časové omezení a bude zrušeno až na základě nového doporučení.

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Litoměřicích

Farní charita si Vás dovoluje pozvat na Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Litoměřicích.
6. 1. 2020 v 16 hodin na Mírovém náměstí v Litoměřicích (u Morového sloupu)

Tříkrálová sbírka i letos přinesla očekávanou pomoc

Tříkrálová sbírka i letos přinesla očekávanou pomoc

Farní charita Litoměřice i přes veškerá úskalí předešlých dnů uspořádala tradiční Tříkrálovou sbírku. Celá charitativní akce však měla zcela jiný obraz, než na který jsme byli doposud zvyklí. Museli jsme reagovat na situaci, která v této náročné době zasáhla každého z nás. I přesto však přinesla dobrý výsledek.

Dárek k narozeninám může mít i dobrou chuť

Dárek k narozeninám může mít i dobrou chuť

Farní charita Litoměřice je opět blíže svým klientům. Narozeninový den se u nás stal dnem, kdy si naši klienti v Domově na Dómském pahorku, mohou dopřát pokrm, který není běžně v nabídce kuchyně, nebo si podobným způsobem mohou zpestřit snídani či večeři.

Modernizace osvětlení v prostorách kuchyně

Modernizace osvětlení v prostorách kuchyně

Farní charita Litoměřice v rámci plnění inovací a vylepšování pracovního prostředí zaměstnanců, zmodernizovala prostory a nyní ve čtvrté etapě i prostor pro náš kuchařský personál. Protože nikdo nechce pracovat ve špatných světelných podmínkách, snažíme se držet krok a využít možností inovativních technologií v praxi.

Nové polohovací postele Latera Thema LINET pro klienty Domova pro seniory

Nové polohovací postele Latera Thema LINET pro klienty Domova pro seniory

Farní charita Litoměřice se neustále snaží zajistit zvyšování kvality pobytu a péče o naše klienty pořizováním nových zařízení. Podařilo se nám získat další dvě polohovací postele Latera Thema od společnosti Linet, které jsou vysokým komfortem pro klienta v péči o jeho zdraví a zároveň usnadňují práci těm, kteří o ně s láskou pečují.

Pečovatelská služba spolupracuje s okolními obcemi

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice stále rozšiřuje své působení a aktivně informuje okolní obce o nabízené péči.

Pečovatelská služba

Naším posláním je poskytování péče o osoby a jejich domácnosti na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého setrvání v domácím prostředí při zachování soběstačnosti.

 

Zajištění stravy

Pro rozvoz obědů je potřeba uzavřít smlouvu (kontakt: Jitka Žižková). Je možný i výdej jídla v Domově na Dómském pahorku (bez smlouvy).

  • Polévka a výběr ze tří hlavních jídel.
  • Dietní i klasická strava.


Seznam alergenů

417 770 010, 731 557 603, 737 208 848

 
 

Výběrová řízení

Farní charita Litoměřice vyhlašuje následující výběrová řízení:

 
 
 
 

Pečovatelská služba

Více informací o pečovatelské službě naleznete zde.

731 402 424

 
 

Ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS)

Více informací o ošetřovatelské a pečovatelské službě naleznete zde.

Od 1. 1. 2014 poskytujeme domácí hospicovou péči. Služba je plně hrazená zdravotní pojišťovnou.

739 345 535