Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

VÍME AKTUÁLNĚ!

Zákaz návštěv

Vážení,

oznamujeme Vám, že vzhledem k nárůstu počtu onemocnění Covid-19, máme od 5. 10. 2020 na domově nouzový stav. Nadále platí zákaz návštěv a vstup do budovy. Návštěvy se mohou i  nadále konat mimo budovu domova, nebo v návštěvní místnosti, která bude zprovozněna.  Proto prosíme rodinné příslušníky a osoby blízké, kteří chtějí navštívit seniora, aby u vstupních dveří přivolali recepční zvonkem, která následně po sdělení jména uživatele, bude kontaktovat dané patro. Seniora pak doprovodí ke vchodu personál, nebo se mu předá informace, o čekající návštěvě. Zároveň apelujeme na rodinné příslušníky, aby po dobu probíhající návštěvy měli zakrytá ústa (ústenky, respirátory) a chránili naše seniory. 

Tímto dnem se ruší také společné aktivity a nahrazujeme skupinovými a individuálními aktivitami. 

Chtěli bychom Vás ubezpečit, že činíme maximum, abychom uživatele služby před nákazou ochránili. Každodenně jsme ve spojení s krajskou hygienickou správou a nově s informačním systémem infekčních nemocí (ISIN), kde správcem je Ministerstvo zdravotnictví.  Věříme, že druhou vlnu pandemie zvládneme stejně jako na jaře. 

Za Domov na Dómském pahorku, Veronika Chaloupková

Informace z Domova na Dómském pahorku

Vzhledem k tomu, že je domov uzavřen pro návštěvy, chceme touto cestou informovat, že senioři jsou v pořádku, denní aktivity po skupinkách probíhají, senioři se mohou pohybovat po domově, kantýna je pro ně zpřístupněna od úterý do soboty.

Zákaz návštěv

Na základě doporučení bezpečnostní rady státu jsou zakázány návštěvy v Domově na Dómském pahorku a v Charitním domově sv. Zdislavy.
Toto opatření nemá časové omezení a bude zrušeno až na základě nového doporučení.

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Litoměřicích

Farní charita si Vás dovoluje pozvat na Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Litoměřicích.
6. 1. 2020 v 16 hodin na Mírovém náměstí v Litoměřicích (u Morového sloupu)

Vyšlo nové číslo Čtvrtletníku z Pahorku!

Právě vyšlo nové číslo Čtvrtletníku z Pahorku (srpen 2019)

Informace rodinným příslušníkům a veřejnosti

Je nutné, abychom Vás informovali o aktuálním zdravotním stavu klientů našeho zařízení. V první, jarní, vlně jsme s koronavirovou infekcí vyšli jako vítězové, tudíž bez pozitivního případu. V současnosti, kdy je výskyt COVID-19 celorepublikově výrazně vyšší než na jaře, musíme konstatovat, že máme aktuálně 2 pozitivní klienty. Ti však mají mírný průběh tohoto onemocnění, nevyžadující speciální péči. Tito klienti jsou umístěni v izolaci, čímž chceme zabránit dalšímu šíření.

Zákaz návštěv!

S okamžitou účinností do odvolání vyhlašuji zákaz návštěv v Domově na Dómském Pahorku a v Domově sv. Zdislavy Farní charity Litoměřice z důvodu nařízení vlády ČR a celostátního nárůstu nákazy COVID 19.

Smart technologie v sociálních službách – konference NEUROSMART

Smart technologie v sociálních službách – konference NEUROSMART

Organizace NEUROSMART přizvala Farní charitu Litoměřice a zástupce města Litoměřice na své druhé zasedání v Brně. Účelem nadačního fondu je podpora prevence, diagnostiky a léčby onemocnění mozku, která vedou k poruchám kognitivních funkcí až demenci, a dalších neurologických onemocnění s významným dopadem na kvalitu života pacientů a jejich blízkých.

Oslava, která si zaslouží pozornost

Oslava, která si zaslouží pozornost

Farní charitě v Litoměřicích bylo umožněno, stát se součástí života jedné z klientek domova pro seniory na Dómském pahoru a společně s paní Vlastou Šumovou oslavit 104. narozeniny!

Poradna pro handicapované úspěšně pokračuje ve svém poslání

Poradna pro handicapované úspěšně pokračuje ve svém poslání

Projekt Farní charity Litoměřice se začíná velmi úspěšně zapisovat do podvědomí občanů. Zájem o JOB poradnu se již nyní promítá v množství zájemců, kteří docházejí do poradny.

Charitní domov svaté Zdislavy

Charitní domov svaté Zdislavy

V Charitním domově svaté Zdislavy v Litoměřicích, který slouží jako domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a sídlí v něm i denní stacionář pro klienty s Alzheimerovou a stařeckou demencí, se během letních měsíců neodpočívalo.

 

Zajištění stravy

Pro rozvoz obědů je potřeba uzavřít smlouvu (kontakt: Jitka Žižková). Je možný i výdej jídla v Domově na Dómském pahorku (bez smlouvy).

  • Polévka a výběr ze tří hlavních jídel.
  • Dietní i klasická strava.


Seznam alergenů

417 770 010, 731 557 603, 737 208 848

 
 
 
 

Pečovatelská služba

Více informací o pečovatelské službě naleznete zde.

731 402 424

 
 

Ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS)

Více informací o ošetřovatelské a pečovatelské službě naleznete zde.

Od 1. 1. 2014 poskytujeme domácí hospicovou péči. Služba je plně hrazená zdravotní pojišťovnou.

739 345 535