Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

VÍME AKTUÁLNĚ!

Informace z Domova na Dómském pahorku

V Domově na Dómském pahorku k dnešnímu dni neevidujeme žádného pozitivního klienta na Covid-19.  Stále dodržujeme přísná hygienická opatření, měříme teplotu 2x denně nejenom seniorům, ale i zaměstnancům. 

Od 4. 11. 2020 se započne u klientů plošné testování antigenními testy a výsledky budou zřejmé do 20 minut. Testování seniorů bude probíhat v pravidelných intervalech 5 dní. Velmi nás těší, že jsme nyní bez pozitivity klientů, činíme pro to maximum. 

Chaloupková Veronika

Zákaz návštěv

Vážení,

oznamujeme Vám, že vzhledem k nárůstu počtu onemocnění Covid-19, máme od 5. 10. 2020 na domově nouzový stav. Nadále platí zákaz návštěv a vstup do budovy. Návštěvy se mohou i  nadále konat mimo budovu domova, nebo v návštěvní místnosti, která bude zprovozněna.  Proto prosíme rodinné příslušníky a osoby blízké, kteří chtějí navštívit seniora, aby u vstupních dveří přivolali recepční zvonkem, která následně po sdělení jména uživatele, bude kontaktovat dané patro. Seniora pak doprovodí ke vchodu personál, nebo se mu předá informace, o čekající návštěvě. Zároveň apelujeme na rodinné příslušníky, aby po dobu probíhající návštěvy měli zakrytá ústa (ústenky, respirátory) a chránili naše seniory. 

Tímto dnem se ruší také společné aktivity a nahrazujeme skupinovými a individuálními aktivitami. 

Chtěli bychom Vás ubezpečit, že činíme maximum, abychom uživatele služby před nákazou ochránili. Každodenně jsme ve spojení s krajskou hygienickou správou a nově s informačním systémem infekčních nemocí (ISIN), kde správcem je Ministerstvo zdravotnictví.  Věříme, že druhou vlnu pandemie zvládneme stejně jako na jaře. 

Za Domov na Dómském pahorku, Veronika Chaloupková

Informace z Domova na Dómském pahorku

Vzhledem k tomu, že je domov uzavřen pro návštěvy, chceme touto cestou informovat, že senioři jsou v pořádku, denní aktivity po skupinkách probíhají, senioři se mohou pohybovat po domově, kantýna je pro ně zpřístupněna od úterý do soboty.

Zákaz návštěv

Na základě doporučení bezpečnostní rady státu jsou zakázány návštěvy v Domově na Dómském pahorku a v Charitním domově sv. Zdislavy.
Toto opatření nemá časové omezení a bude zrušeno až na základě nového doporučení.

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Litoměřicích

Farní charita si Vás dovoluje pozvat na Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Litoměřicích.
6. 1. 2020 v 16 hodin na Mírovém náměstí v Litoměřicích (u Morového sloupu)

Pečovatelská služba rozšiřuje pracovní tým

Pečovatelská služba rozšiřuje pracovní tým

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice hledá posily do svého týmu, aby docílila větší dostupnosti terénní péče. 

Fungování Střediska sociální prevence a humanitární pomoci při nouzovém stavu

Fungování Střediska sociální prevence a humanitární pomoci při nouzovém stavu

I přes nepříznivý vývoj pandemie COVID 19 mohou uživatelé Střediska sociální prevence 
a humanitární pomoci využívat denně služeb terénní služby, nízkoprahového denního centra, noclehárny a azylového domu pro muže.

Domov se zvláštním režimem Farní charita Litoměřice

Domov se zvláštním režimem Farní charita Litoměřice

V současné nelehké době se nám na Domově se zvláštním režimem sv. Zdislava daří odolávat koronaviru. U klientů neevidujeme, žádný pozitivní nález. Do jisté míry je to ovlivněno důsledností personálu ale i charakterem sociální služby. Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří nadále nemohou setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí, protože mají potíže s pamětí (Alzheimerova choroba, ostatní typy demencí).

Farní charita Litoměřice pečuje o lidi bez domova

Farní charita Litoměřice pečuje o lidi bez domova

I v této nelehké době zůstáváme a vyhledáváme lidi bez střechy nad hlavou přímo v místech, kde přežívají. Nabízíme jim bezprostřední pomoc i návaznou další péči. Tu zajišťujeme v našem terénním programu, nízkoprahovém denním centru, noclehárně a azylovém domě v ulici Marie Pomocné v Litoměřicích. Pečujeme o každého, kdo nemá domov a žádá nás o pomoc. Noclehárna přešla, pod režim azylového domu 24/7, což pro klienty znamená do určité míry zajištěné bezpečí domova i během dne. Střediska fungují plnohodnotně i v době kdy koronaviru.  Umožňujeme lidem bez domova znovu nabrat sílu a za pomoci odborníků začít svou životní situaci řešit.

Farní charita Litoměřice rozšířila „terénní Pečovatelskou službu“

Farní charita Litoměřice rozšířila „terénní Pečovatelskou službu“

Farní charita Litoměřice během léta připravovala své služby na očekávanou druhou vlnu šíření koronaviru a tak i novou starost o lidi, o něž Charita pečuje. Pečovatelská služba urychlila v roce 2020 svou transformaci, která byla započatá na počátku roku 2019, aby se stala kvalitním a nepostradatelným článkem v systému péče o lidi s handicapem, o lidi se sníženou soběstačností ve vysokém věku. Terénní pečovatelský tým byl nově posílen o dalších 6 pracovníků. Nyní tedy poskytuje péči na celém území Litoměřic a okolních obcí do 15 km v počtu 17ti pečovatelek v čase od 7:00 – 21:00 hodin

Informace rodinným příslušníkům a veřejnosti

Je nutné, abychom Vás informovali o aktuálním zdravotním stavu klientů našeho zařízení. V první, jarní, vlně jsme s koronavirovou infekcí vyšli jako vítězové, tudíž bez pozitivního případu. V současnosti, kdy je výskyt COVID-19 celorepublikově výrazně vyšší než na jaře, musíme konstatovat, že máme aktuálně 2 pozitivní klienty. Ti však mají mírný průběh tohoto onemocnění, nevyžadující speciální péči. Tito klienti jsou umístěni v izolaci, čímž chceme zabránit dalšímu šíření.

 

Zajištění stravy

Pro rozvoz obědů je potřeba uzavřít smlouvu (kontakt: Jitka Žižková). Je možný i výdej jídla v Domově na Dómském pahorku (bez smlouvy).

  • Polévka a výběr ze tří hlavních jídel.
  • Dietní i klasická strava.


Seznam alergenů

417 770 010, 731 557 603, 737 208 848

 
 
 
 

Pečovatelská služba

Více informací o pečovatelské službě naleznete zde.

731 402 424

 
 

Ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS)

Více informací o ošetřovatelské a pečovatelské službě naleznete zde.

Od 1. 1. 2014 poskytujeme domácí hospicovou péči. Služba je plně hrazená zdravotní pojišťovnou.

739 345 535