Pobytové služby pro seniory

Domov na Dómském pahorku

V našich pobytových službách usilujeme o to, aby naši obyvatelé dostali péči přesně odpovídající jejich potřebám. O křehké seniory se stará multidisciplinární tým odborníků a proškolených pracovníků z různých profesí, který úzce spolupracuje jak mezi sebou, tak i s rodinou. Díky nim poskytujeme kvalitní a důstojnou péči, která respektuje jedinečnost každého z našich klientů. V péči uplatňujeme psychobiografický model podle prof. Böhma, který individuálním přístupem na základě životního příběhu pomáhá k dosažení psychické pohody a re-aktivizaci dochovaných schopností.

Zařízení je držitelem značky kvality v počtu 5ti hvězd  ***** za sekci ubytování, strava, volný čas a kultura, péče a partnerství.

V multidisciplinárním týmu máme vlastního praktického lékaře, neurologa, fyzioterapeuta, paliatra, ergoterapeuta, všeobecné a atestované sestry, vyškolené pečovatelky, sociální pracovníky, auditory na zdravotní péči a sociální péči, duchovní správce, metodiky a poradce na gastronomii, tým aktivizačních pracovníků a další významné profese.

Aktivity jako lék na těžkosti doby
9. dubna 2021 Pobytové služby pro seniory

Aktivity jako lék na těžkosti doby

Farní charita Litoměřice v první linii na bitevním poli proti samotě a stresu, které nás všechny v posledních dnech a měsících sužují. A ponejvíce naše klienty, kteří mají málo příležitostí se rozvíjet jak fyzicky, tak mentálně. Proto denně vytváříme prostředí, které dokáže každému jednotlivci z řad klientů dodat energii a chuť se těšit na další přicházející den. A každý si může zvolit tu svou, která jej posílí a potěší.

31. března 2021 Pobytové služby pro seniory

Poděkování dárcům podporujících naše poslání

Farní charita Litoměřice má krásné poslání, týkající se pomoci lidem, kteří to potřebují. Ať už se to týká lidí v důchodovém věku či osob bez rodinného zázemí nebo ve finanční tísni. Tuto činnost velmi rádi vykonáváme, neboť nás naplňuje. Je zde ovšem jeden důležitý faktor, bez kterého by naše činnost byla velmi ztížena. Tento faktor jsou finanční a materiální prostředky. Naštěstí existuje mnoho dárců z řad malých či velkých organizací i jednotlivých občanů, kteří naší práci podporují.

Kamínky s posláním radosti
8. března 2021 Pobytové služby pro seniory

Kamínky s posláním radosti

Farní charita Litoměřice přivítala dobrovolníky, kteří si připravili pro klienty významnou akci, jejímž úkolem bylo potěšit klienty v Domově na Dómském pahorku malým dárkem vytvořeným vlastní rukou několika šikovných dobrovolníků. Šlo o malování na kamínky, které na sobě nesly nádherné kresby s různými motivy.

Dárek k narozeninám může mít i dobrou chuť
18. února 2021 Pobytové služby pro seniory

Dárek k narozeninám může mít i dobrou chuť

Farní charita Litoměřice je opět blíže svým klientům. Narozeninový den se u nás stal dnem, kdy si naši klienti v Domově na Dómském pahorku, mohou dopřát pokrm, který není běžně v nabídce kuchyně, nebo si podobným způsobem mohou zpestřit snídani či večeři.

Modernizace osvětlení v prostorách kuchyně
16. února 2021 Gastronomická oblast

Modernizace osvětlení v prostorách kuchyně

Farní charita Litoměřice v rámci plnění inovací a vylepšování pracovního prostředí zaměstnanců, zmodernizovala prostory a nyní ve čtvrté etapě i prostor pro náš kuchařský personál. Protože nikdo nechce pracovat ve špatných světelných podmínkách, snažíme se držet krok a využít možností inovativních technologií v praxi.

Nové polohovací postele Latera Thema LINET pro klienty Domova pro seniory
15. února 2021 Pobytové služby pro seniory

Nové polohovací postele Latera Thema LINET pro klienty Domova pro seniory

Farní charita Litoměřice se neustále snaží zajistit zvyšování kvality pobytu a péče o naše klienty pořizováním nových zařízení. Podařilo se nám získat další dvě polohovací postele Latera Thema od společnosti Linet, které jsou vysokým komfortem pro klienta v péči o jeho zdraví a zároveň usnadňují práci těm, kteří o ně s láskou pečují.

3. února 2021 Pobytové služby pro seniory

Kdy je ten pravý čas podat žádost o umístění do domova pro seniory

Je Vám více jak 65 let a máte sníženou soběstačnost, která vyžaduje celodenní péči? Zaměřujeme se na seniory, kteří opravdu potřebují trvalou pomoc jiné osoby, nemohou zůstat v domácím prostředí, a to ani za pomoci pečující osoby či s pomocí terénních event. ambulantních sociálních služeb. To, že senior potřebuje velkou míru pomoci, by měl odrážet stupeň Příspěvku na péči.

Zdravotní personál Farní charity Litoměřice stojí v čele boje proti zdravotním rizikům dnešní doby
1. února 2021 Pobytové služby pro seniory

Zdravotní personál Farní charity Litoměřice stojí v čele boje proti zdravotním rizikům dnešní doby

Farní charita Litoměřice má ve svém týmu mimo jiných skvělých pracovníků také zdravotní sestry, které jsou nedílnou a velmi důležitou součástí celého systému sociálních služeb v péči o naše klienty. Začlenění zdravotních sester do těchto služeb je důležitým článkem multidisciplinárního přístupu a určuje směr, kterým se naše organizace ubírá. Je tak významným prvkem v našem rozvoji a přístupu ke klientovi.