Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Pavla Brodinová, DiS.

vedoucí OP, zástupce ředitele
Tel: 412 384 745     -im%C1.7~bGk8ec8bkxhTj

Bc. Lucie Buriánková

kontaktní pracovník NZDM
Tel: 412 384 744     9sqwQOQ938Es-Zhm89HB1W7r

Kamila Balejová

pracovník v sociálních službách

Mgr. Pavla Bratršovská

asistentka ředitele, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 487 829 871, 608 346 731     XknD8cen%dnjGK-93-yhTj

Mgr. Alena Bartková, DiS.

vedoucí zařízení, ekonom, vedoucí sociálních služeb a projektů, sociální pracovník
Tel: 775 713 304     W9nB-9enW7c-T65j4mnf3~ilT-M

Bc. Jarmila Brožíčková

vedoucí CHPS
Tel: 493 571 156, 606 651 173     YaCCQOQk-9BD1Z7%WkvDRW7r

Eva Baxová

mistrová dílny, pracovník v sociálních službách

Bc. Ladislav Bartoš

vedoucí služeb
Tel: 606 635 113     X8ED5c4WH-uk87j7RfBC-W7r

Bc. Lucie Burdová, DiS.

sociální pracovník AD
Tel: 731 129 742     7npsVW6m~_BFRYUS1-uv5fek4-rhTj

Monika Berková

mzdová účetní, personalistka
Tel: 417 770 095     8hAs1Z280kxy.Z4WH~pr2dc4YanBZd54Ys

Kristýna Boušková

zdravotní sestra
Tel: 485 143 354    

Monika Bírová

účetní
Tel: 493 571 156, 727 817 752     b-rD474WHlBl5da7YanBZd54Ys

Denisa Bouchalová

sociální pracovník
Tel: 606 053 607    

Jana Barešová

pracovnice v sociálních službách SAS Ovečka
Tel: 731 128 247, 475 212 314     %8FuRYUSYanBZd5m%mvhTj

Raluca Blažková, DiS.

vedoucí zdravotní sestra Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 737 327 814     %.FD8i4WH-uk87j7blGsO1p

Bc. Marie Benešová

sociální pracovnice
Tel: 416 733 487, 603 175 830     88EsVW6_9.Fy.Z4WHeGwO1.7~bGkO1p