Každoročně pořádané akce

Tříkrálová sbírka

Akce navazuje na tradici koledování na Tři krále (6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Po posvěcení kříd skupinky min tří koledníků ve dnech od 1. do 14. ledna koledují a vybírají příspěvky do zapečetěných pokladniček s logem Charity. Každá skupinka je vybavena průkazkou koledníka (průkaz je reakcí na skupinky falešných koledníků, kteří se na sbírce přiživovali).

Do sbírky lze přispět i přímo na účet charity a dárcovskými SMS zprávami, u příležitosti sbírky se pořádají též různé charitativní koncerty a další akce.

Den charity

Tento den je stanoven dle místních podmínek kolem svátku sv. Vincenta z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení. Úkolem této akce je seznámit širokou veřejnost s činností Charity, zajímavou formou představit zájemcům jednotlivá pracoviště a zařízení.

V rámci akce Den Charity jsou nejčastěji pořádány dny otevřených dveří, exkurze, výstavy, koncerty a divadelní představení pro děti i dospělé.

Postní almužna

Tato pastorační akce patří k postní době. Lidé si ve své farnosti vyzvednou papírové pokladničky neboli postničky a do těch pak ukládají peníze za požitky, které si během půstu odepřeli. Na kasičkách je napsáno, na co si přispívající přeje přispět nebo i může napsat svůj podnět.

Akce začíná na Popeleční středu, nebo o 1. neděli postní, trvá do konce postu, tedy 40 dní. Po této době se papírové schránky vyberou zpět a výtěžek se předá Charitě.