Pečovatelská služba

foto 7Pečovatelská služba zajišťuje pro Litoměřice a blízké okolí tyto služby:

Poskytujeme kvalitní pečovatelskou službu v domácnostech osob, které tuto službu potřebují. Služba je prováděna na základě uzavřené smlouvy a vytvořeného individuálního plánu, který se přizpůsobuje individuálním potřebám žadatele. Služba je poskytována celoročně včetně svátků 7:00 - 21:00 hodin.


 

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice pomáhá se sčítáním lidu
8. dubna 2021 Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice pomáhá se sčítáním lidu

Pečovatelská služba nyní pomáhá získávat data elektronickým způsobem, od 17. 04. 2021 se zapojí i do písemného sčítání lidu.  Získaná data pomáhají například při plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe, aby se dalo včas zareagovat na zajištění kapacit ve zdravotnických zařízeních, při zavedení vlakových a autobusových spojů, při nedostatku volných bytů, při protipovodňových opatřeních nebo hasičům při jejich zásazích a tak podobně. 

Pečovatelská služba - příklad dobré praxe
7. dubna 2021 Pečovatelská služba

Pečovatelská služba - příklad dobré praxe

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice má nyní v terénu okolo 100 klientů, k nimž dochází různě, např. 1x týdně, od pondělí do pátku, ale i 3x denně každý den včetně víkendů a svátků.

31. března 2021 Pobytové služby pro seniory

Poděkování dárcům podporujících naše poslání

Farní charita Litoměřice má krásné poslání, týkající se pomoci lidem, kteří to potřebují. Ať už se to týká lidí v důchodovém věku či osob bez rodinného zázemí nebo ve finanční tísni. Tuto činnost velmi rádi vykonáváme, neboť nás naplňuje. Je zde ovšem jeden důležitý faktor, bez kterého by naše činnost byla velmi ztížena. Tento faktor jsou finanční a materiální prostředky. Naštěstí existuje mnoho dárců z řad malých či velkých organizací i jednotlivých občanů, kteří naší práci podporují.

Kdy oslovit terénní Pečovatelskou službu?
29. března 2021 Pečovatelská služba

Kdy oslovit terénní Pečovatelskou službu?

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice se rozšiřuje nejen personálně, ale i kvůli přibývajícím počtům zájemců o službu. V nynější nelehké době se v praxi setkáváme se skutečností, že domovy jsou přeplněné a jsou dlouholeté čekací doby. Pečovatelská služba však umí zajistit kvalitní každodenní péči v domácím prostředí. V poslední době se nám rozšiřuje péče o klienty, kteří jsou upoutáni na lůžko, mají různé typy demencí, nebo potřebují dopomoc s péčí o svou osobu.

Oxygenátory a pulsní oxymetry k zapůjčení ve Farní charitě Litoměřice
18. března 2021 Pečovatelská služba

Oxygenátory a pulsní oxymetry k zapůjčení ve Farní charitě Litoměřice

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice, kvůli velkému zájmu o výpůjčky kompenzačních pomůcek, zakoupila další výrobky, které pomůžou lidem v jejich domácím prostředí. Díky pomůckám, které Pečovatelská služba vypůjčuje, je pro spoustu osob snazší být ve svém domově, namísto v zařízeních zdravotnického typu. 

15. února 2021 Pečovatelská služba

Pečovatelská služba spolupracuje s okolními obcemi

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice stále rozšiřuje své působení a aktivně informuje okolní obce o nabízené péči.