Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Podpořit nás můžete:

zasláním dárcovské SMS ve tvaru:

DMS KOLEDA na číslo 87777

Cena jedné DMS je 30 Kč, z této částky Charita ČR obdrží 27 Kč.

Finanční dary na podporu Farní charity Litoměřice je možné zasílat také na:  

účet číslo: 295030118/0300 Československá obchodní banka, VS 18010

Pokud chcete podpořit konkrétní středisko, uveďte prosím příslušný variabilní symbol

Středisko

Služby

Variabilní symbol

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba

Poskytování zdravotnických služeb a hospicové péče v domácnostech pacientů

18012

Pečovatelská služba

Poskytování pečovatelských služeb v domácnostech klientů

18013

Domov na Dómském Pahorku

Pomoc seniorům

18014

Domov sv. Zdislavy

Pomoc seniorům trpícím Alzheimerovou demencí

18015

Azylový dům P. Marie Pomocné

Pomoc lidem bez domova

18011

 

V případě, že požadujete potvrzení o poskytnutí daru, prosíme o zaslání vyplněného vzoru darovací smlouvy.