Lidé bez domova

Lidé bez domova jsou lidé, kteří žijí na dně. Na samém dně. Nemají třeba dokonce ani svůj domov. Bezdomovectví je rozhodně způsob života, pro který by se dobrovolně nikdo nerozhodl. Mezi příčiny bezdomovectví patří dlouhodobá nezaměstnanost, dluhová past a nemožnost obstarat si důstojné bydlení. Často jsou to také vážné zdravotní důvody. Tyto vnější příčiny se mohou prolínat s vnitřními například domácí násilí, psychiatrická diagnóza, porucha osobnosti, alkoholizmus, a další sociální patologie.
Námi poskytované služby se proto snaží reflektovat aktuální potřeby uživatelů. Jádrem služeb je od počátku zajištění bezpečí, zajištění péče, pomoci, pochopení a podpory prostřednictvím několika sociální služeb

Sociální práce v Azylovém domě
4. května 2021 Lidé bez domova

Sociální práce v Azylovém domě

V době „Covidové“ nebylo kolikrát lehké spolupracovat z našimi klienty na zlepšení jejich situace. Teď kdy se situace začíná zlepšovat, tak se i v našem společném snažení začíná více dařit.

31. března 2021 Pobytové služby pro seniory

Poděkování dárcům podporujících naše poslání

Farní charita Litoměřice má krásné poslání, týkající se pomoci lidem, kteří to potřebují. Ať už se to týká lidí v důchodovém věku či osob bez rodinného zázemí nebo ve finanční tísni. Tuto činnost velmi rádi vykonáváme, neboť nás naplňuje. Je zde ovšem jeden důležitý faktor, bez kterého by naše činnost byla velmi ztížena. Tento faktor jsou finanční a materiální prostředky. Naštěstí existuje mnoho dárců z řad malých či velkých organizací i jednotlivých občanů, kteří naší práci podporují.

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci – Azylový dům
23. února 2021 Lidé bez domova

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci – Azylový dům

Od vypuknutí pandemie Covidu – 19 se ve službách našeho střediska neobjevil žádný pozitivní případ.

Nízkoprahové denní centrum
23. února 2021 Lidé bez domova

Nízkoprahové denní centrum

Provozní doba nízkoprahového denního centra se změnila.

Noclehárna
23. února 2021 Lidé bez domova

Noclehárna

Provozní doba noclehárny zůstává nadále stejná a to formou azylového domu – klienti mohou být na noclehárně celý den – toto opatření jsme zavedli na základě doporučení MPSV. 

Terénní služba
23. února 2021 Lidé bez domova

Terénní služba

V zimním období, kdy často teploty klesají hluboko pod bod mrazu se společně s kolegy z TP NADĚJE snažíme nabízet  potřebnou pomoc.