Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Domov pro seniory (Charitní domov sv. Zdislava)Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:

audio video přístroje, lednice, počítač na pokojích uživatelů

Poslání

Posláním Charitního domova sv. Zdislava je poskytnout uživatelům, kteří nejsou natolik soběstační, aby mohli žít samostatně ve vlastní domácnosti a jejich rodina nemůže patřičnou péči zabezpečit a to ani s pomocí terénních pečovatelských služeb, důstojné a bezpečné prostředí ve stáří při současném zajištění jejich potřeb a jejich začlenění do sociálního prostředí v co největší možné míře.

Cíl služby

Cílem služby je poskytnutí důstojného a bezpečného prostředí v závěrečné etapě života a zajištění fyzických, psychických a sociálních potřeb. A to konkrétně:

 • zachovat stávající kvalitu života a stávající životní styl (popř. jejich rozvoj)
 • zprostředkování aktivního kontaktu se společenským prostředím
 • v co nejvyšší míře zachování soukromí a spokojenosti uživatele

Cílová skupina

Jedná se o seniory, ve věku od 65 let se sníženou soběstačností, ze zdravotních nebo sociálních příčin, mobilní či částečně imobilní (chodící za pomocí holí, berlí či chodítek), pro které z nejrůznějších důvodů nepostačují ostatní typy sociálních služeb, zejména služeb terénních, zaměřených na tuto populační skupinu.

Poskytované služby a činnosti

 • ubytování
 • stravování
 • pečovatelská péče
 • ošetřovatelská péče
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu)
 • aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • rehabilitace
 • sociální služby (pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí)
 • ostatní služby (úklid, praní prádla, kadeřnické, pedikérské služby)

Podporují nás

Tento projekt podpořil Ústecký krajTento projekt podpořilo město LitoměřiceTento projekt podpořila Nadace České spořitelnyagrofertlovochemievybor-dobre-vule-nadace-olgy-havlovelogo-het


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Lydie Hrdličková - vedoucí a sociální pracovník Jitka Řezáčová, DiS. - sociální pracovník Charitní domov sv. Zdislava Bc. Jana Jackovová - zdravotnický pracovník Soňa Paterová - aktivizační pracovník