Kontakty

Monika Berková

mzdová účetní, personalistka
Tel: 417 770 095     8hAs1Z280kxy.Z4WH~pr2dc4YanBZd54Ys

Ingrid Burianová

fyzioterapeut CHOS
Tel: 731 402 426    

Veronika Chaloupková

vedoucí Domova na Dómském pahorku, metodik
Tel: 417 770 013, 731 140 004     c.Ey47a7T-uk2~kh6hIkQOQ.YayD3W7%WkvDRW7r

Kateřina Drábková

vrchní sestra - Domov na Dómském pahorku
Tel: 731 140 006     68Go87d7T_EkS9enW7c-W1.dafkmYZhaa8kmb

Klára Drábková

poradna pro handicapované a koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 417 770 025, 731 402 429     6enBRW8jW9xy.Z4WH~pr2dc4YanBZd54Ys

Michaela Forgačová

zdravotní sestra CHOS
Tel: 731 402 434    

Karel Grunt

správce budov FCH Litoměřice
Tel: 417 770 097, 731 402 423     68Eo2W_jbgGjGK-93eGwO1.7~bGkO1p

Mgr. Lydie Hrdličková

vedoucí a sociální pracovník - Charitní domov sv. Zdislava
Tel: 731 402 430     7rqsVW.jZevm1~l7VX~pT6bl85prRb~lW5pJ

Bc. Jana Jackovová

vrchní sestra - Charitní domov sv. Zdislava
Tel: 731 677 953     58AkO8596hIy.Z4WH~pr2dc4YanBZd54Ys

Bc. Aneta Jindřichová

sociální pracovník - Pečovatelská služba
Tel: 731 679 077, 417 770 096     WgrDRW%a9_EsT6enW7c-W1.dafkmYZhaa8kmb

Martin Kontra

kouč poradny pro handicapované
Tel: 417 770 025, 736 513 109     88EDZ.2c-gGBRYUS1-uv-_2938Es-Z29g

Bc. Ivana Kretová

sociální pracovník - Domov na Dómském pahorku
Tel: 417 770 009, 731 677 952     4onxRWaj0mBFRYUS1-uv-_2938Es-Z29g

Mgr. Jan Kučera

manažer rozvoje a investic
Tel: 417 770 092, 605 456 576     58Ah1e7_~8m%C47%7mzhT65j4mnhTj

Tereza Linetová, DiS.

sociální pracovník - Středisko sociální prevence a humanitární pomoci
Tel: 733 697 673, 416 732 303     a.EobZ2d4grD5f56LTsmY-jeT-uk87j7T-M

Bc. Alena Mohauptová

vedoucí a sociální pracovník - Pečovatelská služba
Tel: 731 402 424, 417 770 096     WerxRWcg38Hz-~l7VX~pT6bl85prRb~lW5pJ

Jana Novotná, DiS.

vrchní sestra a vedoucí služby CHOS
Tel: 739 345 535, 416 735 599     58AkO.en-mAkQOQ.YayD3W7%WkvDRW7r

Soňa Paterová

aktivizační pracovník - Charitní domov sv. Zdislava
Tel: 733 628 731     %hAkO%5l0kBFRYUS1-uv-_2938Es-Z29g

Jitka Řezáčová, DiS.

sociální pracovník - Charitní domov sv. Zdislava
Tel: 731 402 433     5bGuRWh_g8py.Z4WH~pr2dc4YanBZd54Ys

Jakub Ružbatský

vedoucí pracovník - Středisko sociální prevence a humanitární pomoci
Tel: 731 402 435, 416 732 303     58xESWhmg9nD99o6LTsmY-jeT-uk87j7T-M