Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Domácí hospicová péče


  • Tel.: 416 735 599
 
Kosmonautů 2020/14, Litoměřice, 412 01 Vedoucí služby: Eva Horáková, DiS. - vrchní sestra

Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Posláním domácí hospicové peče je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto životní etapou. Domácí hospicová peče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a veškeré úhrady jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Cíl:

Cílem domácí hospicové péče je umožnit uživatelům zůstat v prostředí svých nejbližších - “doma”, pokusit zmírnit nežádoucí projevy nemoci a dopřát pečujícím osobám nezbytný odpočinek. Hospicová péče se snaží o to, aby nemocný nezůstal sám se svými obavami a netrpěl nesnesitelnými bolestmi. Péče o něj je maximálně ohleduplná a řídí se jedinou prioritou, a tou je zachování lidské důstojnosti umírajícího nemocného.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Eva Horáková, DiS. - vrchní sestra Drahomíra Fantová - zdravotní sestra CHOPS Michaela Forgačová - zdravotní sestra CHOPS Alena Vlková - zdravotní sestra CHOPS Ingrid Burianová - zdravotní sestra CHOPS