Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci

Marie Pomocné 48, Litoměřice, 412 01 Vedoucí zařízení: Jakub Ružbatský - vedoucí zařízení
  • Tel.: 416 732 303
 
Farní Charita Litoměřice

Seznam lidí:

Anna Kerdová - sociální pracovník Jakub Ružbatský - vedoucí zařízení Tereza Linetová, DiS. - sociální pracovník Mgr. Ivo Skalický - terénní sociální pracovník

Seznam služeb: