Strom přání pomáhá ke splnění přání o hezké knize

Strom přání pomáhá ke splnění přání o hezké knize

Farní charita Litoměřice uspořádala i letos akci, kdy si mohli senioři Domova na Dómském pahorku, kteří mají rádi posezení s knihou napsat přání, které jim prostřednictvím nakladatelství Kosmas bylo splněno a získali knihu jako dárek.

Ježíškova vnoučata v Domově na Dómském pahorku

Ježíškova vnoučata v Domově na Dómském pahorku

Farní charita Litoměřice se stala zprostředkovatelem charitativní akce a opět uspořádala pro seniory v Domově na Dómském pahorku událost, spojenou s křesťanskými svátky nazvanou výstižně „Ježíškova vnoučata“.

Mikuláš s jeho tradičním doprovodem obdaroval seniory na Dómském pahorku

Mikuláš s jeho tradičním doprovodem obdaroval seniory na Dómském pahorku

Farní charita Litoměřice jako již každý rok uspořádala mikulášskou nadílku pro své seniory, tentokrát den před jeho tradičním příchodem, aby si mohli klienti Domova dosyta dopřát a užít přítomnosti Mikuláše, anděla a čerta v podání úžasných pečovatelek.

Návštěvy v Domově na Dómském pahorku

Od 7.12. 2020 dochází v Domově na Dómském pahorku ke změně průběhu návštěv. Tato změna nastala po uvolnění vládních opatření.

Krásné gesto pomoci od člověka, který má srdce na svém místě

Krásné gesto pomoci od člověka, který má srdce na svém místě

Zcela nečekaným dárkem nás potěšila společnost Pediatria Bezděkovská s.r.o. V dnešní době není takový počin z vlastní vůle vůbec běžnou záležitostí. O to více nabývá na hodnotě.

Domov na Dómském pahorku se v plném zdraví chystá přivítat Vánoce

Domov na Dómském pahorku se v plném zdraví chystá přivítat Vánoce

V Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích se pomalu ale jistě začíná vše chystat na vánoční svátky a navodit tak příjemnou atmosféru těch nejkrásnějších svátků roku pro všechny. 

Nejobyčejnější maličkosti, se stávají těmi nejdůležitějšími

Nejobyčejnější maličkosti, se stávají těmi nejdůležitějšími

Ano i tak by se dal nazvat dar od zemědělského družstva Klapý, který věnovalo všem klientům ve Farní charitě Litoměřice, napříč všem střediskám.

Domov se zvláštním režimem Farní charita Litoměřice

Domov se zvláštním režimem Farní charita Litoměřice

V současné nelehké době se nám na Domově se zvláštním režimem sv. Zdislava daří odolávat koronaviru. U klientů neevidujeme, žádný pozitivní nález. Do jisté míry je to ovlivněno důsledností personálu ale i charakterem sociální služby. Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří nadále nemohou setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí, protože mají potíže s pamětí (Alzheimerova choroba, ostatní typy demencí).

Farní charita Litoměřice rozšířila „terénní Pečovatelskou službu“

Farní charita Litoměřice rozšířila „terénní Pečovatelskou službu“

Farní charita Litoměřice během léta připravovala své služby na očekávanou druhou vlnu šíření koronaviru a tak i novou starost o lidi, o něž Charita pečuje. Pečovatelská služba urychlila v roce 2020 svou transformaci, která byla započatá na počátku roku 2019, aby se stala kvalitním a nepostradatelným článkem v systému péče o lidi s handicapem, o lidi se sníženou soběstačností ve vysokém věku. Terénní pečovatelský tým byl nově posílen o dalších 6 pracovníků. Nyní tedy poskytuje péči na celém území Litoměřic a okolních obcí do 15 km v počtu 17ti pečovatelek v čase od 7:00 – 21:00 hodin

Informace rodinným příslušníkům a veřejnosti

Je nutné, abychom Vás informovali o aktuálním zdravotním stavu klientů našeho zařízení. V první, jarní, vlně jsme s koronavirovou infekcí vyšli jako vítězové, tudíž bez pozitivního případu. V současnosti, kdy je výskyt COVID-19 celorepublikově výrazně vyšší než na jaře, musíme konstatovat, že máme aktuálně 2 pozitivní klienty. Ti však mají mírný průběh tohoto onemocnění, nevyžadující speciální péči. Tito klienti jsou umístěni v izolaci, čímž chceme zabránit dalšímu šíření.