Výbor dobré vůle přispěl na nákup ochranných rukavic pro Domov na Dómském pahorku

Výbor dobré vůle přispěl na nákup ochranných rukavic pro Domov na Dómském pahorku

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové finančně podpořil projekt „Pořízení hygienických pomůcek pro Domov pro seniory na Dómském pahorku“. Projekt je zaměřen na pořízení nedostatkových hygienických a ochranných pomůcek pro potřeby Domova pro seniory na Dómském pahorku v Litoměřicích.

Cílem projektu je zlepšit podmínky pro práci našich pečovatelek, kdy požadavek na pořízení vybraných hygienických a ochranných pomůcek vychází z aktuálních potřeb našeho domova. Díky podpoře z Nadace Výboru dobré vůle tak bylo možné pořídit 13 tis. ochranných rukavic, které v současné době jsou spolu s respirátory neodmyslitelnou součástí jejich každodenní výbavy a současně velmi žádaným a rychle ubývajícím hygienickým materiálem. Chtěli bychom i touto cestou poděkovat Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové, že vnímá potřeby našich služeb a finančně nás v této nelehké době podporuje.

VDV

Mgr. Jan Kučera

manažer rozvoje a investic
Tel.: 417 770 092 E-mail: 58Ah1e7_~8m%C47%7mzhT65j4mnhTj