Nadace Olgy Havlové podpořila Pečovatelskou službu
12. května 2021 Pečovatelská služba

Nadace Olgy Havlové podpořila Pečovatelskou službu

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice se aktivně zapojuje do veřejně dostupných sbírek, datací a projektů. V současné chvíli jsme za pomoci manažera rozvoje a investic, pana Mgr. Jana Kučery, získali od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, 16 kusů kompenzačních pomůcek.

Ke své práci Pečovatelská služba potřebuje nejenom aktivní a ochotný personál, ale také rehabilitační a kompenzační pomůcky, které nám usnadní péči o klienta a dopřeje jemu samotnému větší zapojení do péče o vlastní osobu. V současné době jsme schopni pracovat s klienty efektivně a inovativně díky pomůckám, které máme ve svých skladech.

Právě proto se snažíme zapojovat se do veřejně dostupných sbírek, dotací a projektů a rozšířit naši péči díky kompenzačním a rehabilitačním pomůckám. Pečovatelská služba zajišťuje přístup a edukaci v oblasti kompenzačních pomůcek osobám, které o kompenzačních pomůckách nevědí. Hlavní zásadou je přispění k tomu, aby umožnila osobě co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí, umožnila uchovat dovednosti a samostatnost a usnadnila případnou sociální integraci. Pracovnice Pečovatelské služby používají tyto kompenzační pomůcky častěji a intenzivněji.

20210430_123925Nyní se nově, díky příspěvku Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové,  můžeme chlubit pořízením 5ti kusů pojízdných toaletních křesel, 5ti kusů skládacích toaletních křesel a 5ti kusů sedaček na vanu s madlem. Největším přínosem je v současné těžké epidemiologické situaci pořízení 1 kusu přenosného kyslíkového koncentrátoru, o který má zájem téměř každý klient.

V neposlední řadě jsme díky ochotě obchodních partnerů měli pomůcky obratem na skladě a již nyní má několik našich klientů pomůcky ve své domácnosti.

Velmi děkujeme za pomoc, podporu a rychlost v této nelehké době!

Za pečovatelskou službu Bc. Alena Mohauptová, vedoucí Pečovatelské služby.

Bc. Alena Mohauptová

vedoucí a sociální pracovník - Pečovatelská služba
Tel.: 731 402 424 E-mail: WerxRWcg38Hz-~l7VX~pT6bl85prRb~lW5pJ