Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář
Celá ČR Diecéze Tato organizace

Správní území

Farní Charita Litoměřice

Adresář Charity ČR

Azylový dům

Marie Pomocné 48, Litoměřice, 412 01

Denní stacionář

Dominikánské náměstí 92/1, Litoměřice, 412 01

Domácí zdravotní péče

Kosmonautů 2020/14, Litoměřice, 412 01

Domov na Dómském pahorku

Zahradnická 1534/4, Litoměřice, 412 01

Humanitární pomoc

Marie Pomocné 48, Litoměřice, 412 01

Nízkoprahové denní centrum

Marie Pomocné 48, Litoměřice, 412 01

Noclehárna

Marie Pomocné 48, Litoměřice, 412 01

Odlehčovací služba

Zahradnická 1534/5, Litoměřice, 412 01

Pečovatelská služba

Švermova 2099/16, Litoměřice, 412 01

Poradna pro handicapované

Zahradnická 1534/5, Litoměřice, 412 01

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Švermova 2099/16, Litoměřice, 412 01
417770096    _lm%C47%7mzhT65j4mnhTj

SOS hodinky / SOS tlačítko

Švermova 2099/16, Litoměřice, 412 01
417770096    _lm%C47%7mzhT65j4mnhTj

Terénní služby

Marie Pomocné 48, Litoměřice, 412 01