Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář
Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Karolína Wankovská

ředitelka FCH Litoměřice
Tel: 417 770 000, 739 173 222    68Ey27d7Tpnx1~lk68m%C47%7mzhT65j4mnhTj
Farní Charita Litoměřice

Radka Velitšová

finanční manažer
Tel: 417 770 093, 737 208 849    ~8quRWl_7bGC5f56LTsmY-jeT-uk87j7T-M
Farní Charita Litoměřice

Mgr. Jan Kučera

manažer rozvoje a investic
Tel: 417 770 092, 605 456 576    58Ah1e7_~8m%C47%7mzhT65j4mnhTj
Farní Charita Litoměřice

Monika Berková

mzdová účetní, personalistka
Tel: 417 770 095    8hAs1Z280kxy.Z4WH~pr2dc4YanBZd54Ys
Farní Charita Litoměřice

Karel Grunt

správce budov FCH Litoměřice
Tel: 417 770 097, 731 402 423    68Eo2W_jbgGjGK-93eGwO1.7~bGkO1p
Farní Charita Litoměřice

Jitka Žižková

vedoucí stravovacího úseku
Tel: 417 770 010, 731 557 603    %mEk.~l79bm%C47%7mzhT65j4mnhTj
Farní Charita Litoměřice

Roman Votýpka

zástupce vedoucí stravovacího úseku
Tel: 417 770 022    ~hzk4WlgarCuRYUS1-uv-_2938Es-Z29g
Farní Charita Litoměřice

Bc. Alena Mohauptová

vedoucí a sociální pracovník
Tel: 731 402 424, 417 770 096    WerxRWcg38Hz-~l7VX~pT6bl85prRb~lW5pJ
Farní Charita Litoměřice

Bc. Aneta Jindřichová

sociální pracovník DPS
Tel: 731 679 077, 417 770 096    WgrDRW%a9_EsT6enW7c-W1.dafkmYZhaa8kmb
Farní Charita Litoměřice

Jana Novotná, DiS.

vrchní sestra a vedoucí služby CHOPS
Tel: 731 402 427, 416 735 599, 739 345 535   
Farní Charita Litoměřice

Michaela Forgačová

zdravotní sestra CHOPS
Tel: 731 402 434   
Farní Charita Litoměřice

Ingrid Burianová

fyzioterapeut CHOPS
Tel: 731 402 426   
Farní Charita Litoměřice

Mgr. Lydie Hrdličková

vedoucí a sociální pracovník
Tel: 416 731 429, 731 402 430    7rqsVW.jZevm1~l7VX~pT6bl85prRb~lW5pJ
Farní Charita Litoměřice

Bc. Jana Jackovová

vrchní sestra Charitní domov sv. Zdislava
Tel: 731 677 953    58AkO8596hIy.Z4WH~pr2dc4YanBZd54Ys
Farní Charita Litoměřice

Soňa Paterová

aktivizační pracovník - CHD Zdislava
Tel: 733 628 731    %hAkO%5l0kBFRYUS1-uv-_2938Es-Z29g
Farní Charita Litoměřice

Bc. Iveta Šerberová

sociální pracovník - Domov na Dómském pahorku
Tel: 417 770 009, 731 140 005    4orDRWi_~9rB5f56LTsmY-jeT-uk87j7T-M
Farní Charita Litoměřice