Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Týdenní stacionář


 • Tel.: 417 770 011, 417 770 013
 
Zahradnická 1534/4, Litoměřice, 412 01 Vedoucí služby: Bc. Jitka Věrnochová - vedoucí střediska Domov na Dómském pahorku

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE

Týdenní stacionář je součástí domova na Dómském pahorku, ve kterém poskytujeme přechodné pobytové služby seniorům, kteří potřebují na přechodnou dobu zajistit péči společně s pobytovými službami. Jedná se nejčastěji o seniory, o které se dlouhodobě starají jejich blízcí a kdy z rodinných, zdravotních či jiných důvodů se nemohou po určitou dobu o svého seniora starat.

Pravidla pro poskytování služby a kontaktní údaje jsou shodná jako u Domova na Dómském pahorku, jehož je týdenní stacionář součástí.

Cílová skupina

Osoby senioři, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Osoby musí být plně nebo částečně mobilní (pomocí chodítek a holí), neboť zařízení není bezbariérové. Nejsou přijímány osoby s psychickým onemocněním. Věková hranice pro přijetí je 65 let.

Senioři se mohou účastnit všech akcí a služeb Domova na Dómském pahorku.

Poskytované služby

 • ubytování po přechodnou dobu
 • ošetřovatelská a pečovatelská služba
 • lékařská služba
 • celodenní strava
 • rehabilitační služby
 • základní sociální poradenství
 • kadeřník
 • pedikúra
 • manikúra

Další služby (tzv. fakultativní činnosti)

 • Ergoterapie
 • aktivizační činnosti (činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností například výtvarné a jiné techniky, trénování paměti, apod.);

Podporují nás

Tento projekt podpořil Ústecký krajTento projekt podpořilo město Litoměřice


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jitka Věrnochová - vedoucí střediska Domov na Dómském pahorku Bc. Ivana Kretová - sociální pracovník Kateřina Drábková - vrchní sestra Bc. Iveta Šerberová - sociální pracovník Veronika Chaloupková - metodik a vedoucí pečovatelek