Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Půjčovna kompenzačních pomůcek


  • Tel.: 417 770 096, 731 402 424
 
Vedoucí služby: Bc. Alena Mohauptová - Vedoucí a sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní Činnosti: krátkodobé i dlohodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek ( např. invalidní vozík) Fakultativní služby:

Mechanický invalidní vozík, chodítko, zvedák ze židle, polohovací postel, standardní matrace, antidekubitní matrace, nástavec na WC, vanička na mytí vlasů, sedátko na vanu, koupací vana, židle do sprchy, toaletní židle, močová láhev, podložní mísa, handcycle.

Kompenzační pomůcky jsou půjčovány pouze těm, u kterých bylo pohovorem zjištěno, že se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a pomůcka tak bude napomáhat sociálnímu začlenění, nebo pomůže předcházet sociálnímu vyloučení.


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Alena Mohauptová - Vedoucí a sociální pracovník Bc. Aneta Jindřichová - Sociální pracovník