Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Pečovatelská služba


  • Tel.: 417 770 096, 731 402 424
 
Vedoucí služby: Bc. Alena Mohauptová - vedoucí a sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Uživatel si může sjednat také poskytnutí tzv. fakultativních služeb dle nabídky pečovatelské služby a dle platného ceníku. Fakultativní služby jsou služby doplňkové a nemají vliv na poskytování sociální služby.

  • Použití kopírky v kanceláři vedoucího: V případě, že bude uživatel služby potřebovat cokoliv okopírovat (dokumenty k lékaři, jízdní řád, pozvánku…), může se obrátit na pracovníky pečovatelské služby, kteří za poplatek dokument okopírují jak barevně, tak černobíle.
  • Použití pračky pečovatelské služby: Vyprané prádlo je podle požadavků uživatele vyžehleno a za každý kilogram prádla se účtuje poplatek dle platného ceníku. Dále je k částce přičtena cena za použití pračky poskytovatele, ve které je zohledněno opotřebení pračky včetně nákladů s tím spojených.
  • Použití vysavače pečovatelské služby: Uživatel má možnost využít vysavač pečovatelské služby, jehož cena zahrnuje např. opotřebení vysavače, pořizovací cenu atp.
  • Materiál pečovatelské služby potřebný k úklidu: Mezi materiál potřebný k úklidu řadíme kbelík, smeták a víceúčelovou utěrku. Pokud uživatel v domácnosti nemá materiál potřebný k úklidu, má možnost využít materiál pečovatelské služby, který se hradí s ohledem na to, aby byly dodržovány hygienické standardy (pravidelná výměna atd.).
  • Osobní doprovod s využitím automobilu na přání uživatele: V případě, že uživatel nebude mít možnost využít přepravu v rámci rodiny, zdravotnické služby, MHD atd., má možnost využít automobil pečovatelské služby za doprovodu pečovatelky, přičemž bude spolu se sociálním úkonem hradit úkon fakultativní, který zahrnuje cenu opotřebení automobilu, cenu paliva, spotřebu automobilu atd.
  • Využití automobilu na běžné nákupy a pochůzky mimo nejbližší obchod na přání uživatele: V případě, že uživatel chce konkrétní zboží mimo nejbližší obchod od jeho bydliště, má možnost využít automobil pečovatelské služby, přičemž bude spolu se sociálním úkonem hradit úkon fakultativní, který zahrnuje cenu opotřebení automobilu, cenu paliva, spotřebu automobilu atd.

Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Alena Mohauptová - vedoucí a sociální pracovník Bc. Aneta Jindřichová - sociální pracovník