Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Pečovatelská služba


 • Tel.: 416 735 110
 
Švermova 2099/16, Litoměřice, 412 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:
 • praní a žehlení prádla v DPS
 • doprovod na invalidním vozíku po městě Litoměřice
 • dohled nad dospělým, občanem
 • použití telefonu v DPS - pevná linka, mobilní telefon
 • zapůjčení invalidního vozíku
 • dohled na požitím léků
 • individuální přeprava autem Farní charity, příp. dovoz velkého nákupu
 • vyřízení sociálních dávek

Pečovatelská služba

zajišťuje péči o seniory a zdravotně tělesně postižené občany, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby. Tato služba se poskytuje občanům v jejich domácnostech včetně domácností v Domech s pečovatelskou službou. Služba přichází za klientem, který není přemísťován do cizího prostředí.

Námi poskytovaná služba se snaží o zkvalitnění života našich uživatelů – seniorů a tělesně postižených na území města Litoměřice. Jedná se o individuálně poskytovanou službu, která přispívá k prodloužení pobytu člověka doma, kde je adaptovaný. Prodlužuje období relativně nezávislého života a oddaluje nebo dokonce vylučuje nutnost komplexního ústavního zaopatření.

Pečovatelská služba v Litoměřicích je poskytována ve čtyřech Domech s pečovatelskou službou, jejichž majitelem je Město Litoměřice a dále pak na území města Litoměřice v domácnostech uživatelů. Tato služba je poskytována od pondělí do pátku od 7.00 do 20.00hod., obědy jsou pak rozváženy denně, včetně sobot, nedělí a svátků.

Cílová skupina

 • Senioři
 • Osoby zdravotně tělesně postižené
 • Rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně

Poskytované služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti – nákupy, úklidy, praní prádla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • základní sociální poradenství

Způsob poskytování služeb

Poskytovány jsou jednotlivé úkony v určité frekvenci, vše na základě uzavřené smlouvy a individuálního plánu daného uživatele.

Rozvoz obědů

Nejžádanější službou je dovoz obědů. Obědy odebíráme z Jídelny domova pro seniory - Domov na Dómském pahorku v ulici Zahradnická 1534/4 a rozvážíme na území města Litoměřice vlastními auty. Obědy dovážíme v jídlonosičích s izotermickým obalem a proto můžeme zajistit předání teplých pokrmů.

Průvodce pro uživatele pečovatelské služby Průvodce pro uživatele pečovatelské služby (dokument Adobe PDF)

Podporují nás

Tento projekt podpořil Ústecký krajTento projekt podpořilo město Litoměřice


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ludmila Bradáčová - sociální pracovník