Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Ošetřovatelská péče


  • Tel.: 416 735 599
 
Vedoucí služby: Jana Novotná, DiS. - vedoucí

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby:

Půjčovna zdravotních pomůcek

Poslání

Posláním Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby je zabezpečit, co nejdelší setrvání uživatelů ve vlastním sociálním prostředí, zachovat si svůj vlastní způsob života, s důrazem na důstojnost, kvalitu života a vědomí vlastní hodnoty.

Cíl

Poskytnout nejen odbornou nebo fyzickou pomoc jiné osoby, ale i radu psychologickou. Snažíme se o zkvalitnění života našich uživatelů v jejich domácím prostředí, kde jsou adaptováni. Prodlužujeme období relativně nezávislého života
a oddalujeme nebo dokonce vylučujeme nutnost komplexního ústavního zaopatření.

Cílová skupina

  • dospělý (27 – 64 let)
  • senioři - mladší (65 – 80 let)
  • senioři - starší (nad 80 let)
  • osoby se zdravotním a tělesným postižením
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby s kombinovaným postižením

Organizace:


Seznam lidí:

Jana Novotná, DiS. - vedoucí Michaela Forgačová - zdravotnický pracovník Ingrid Burianová - zdravotnický pracovník