Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Domov se zvláštním režimem


  • Tel.: 416 731 429, 730 808 804
 
Vedoucí služby: Mgr. Lydie Hrdličková - vedoucí a sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Klientům zprostředkováváme pedikúru a kadeřnické služby, na přání klienta zajišťujeme zpoplatněné označení prádla a vedení depozitních účtů. 

Našim klientům poskytujeme celoroční ubytování, celodenní stravování, pečovatelské úkony při osobní hygieně, ošetřovatelskou péči, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, ostatní služby - úklid, praní prádla

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Lydie Hrdličková - vedoucí a sociální pracovník Jitka Řezáčová, DiS. - sociální pracovník Bc. Jana Jackovová - vrchní sestra Soňa Paterová - aktivizační pracovník