Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Domov se zvláštním režimemCílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Služba domova se zvláštním režimem je pobytového, režimového charakteru s poskytnutím především sociálních služeb, které uživatelům, pomáhají naplňovat jejich fyzické a psychické potřeby.

Poslání

  • Poskytovat osobám s poruchami paměti srozumitelné a důstojné prostředí v domově s krásnou velkou zahradou v centru Litoměřic a snažit se o zachování jejich začlenění do společnosti v takové míře, která je pro ně bezpečná

Cíl

  • Poskytovat a vytvářet srozumitelné a důstojné prostředí pro každého uživatele
  • Umožnit zvýšení kontaktů uživatelů s blízkými osobami

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby (muži i ženy) ve věku nad 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence nebo Alzheimerovy choroby a potřebují pomoc při péči o sebe sama při zvládání běžných denních činností.
Osoby musí být alespoň částečně mobilní (chodítka, hole). Služba není poskytována osobám zcela imobilním a osobám závislým na návykových látkách.

Zásady

  • Respektování každého uživatele s jeho specifiky
  • Přijímání každého člověka takového, jaký je a jak se právě cítí nejen fyzicky, ale také psychicky
  • Vytváření přehledného a srozumitelného prostředí s ohledem na cílovou skupinu
  • Individuální přístup pracovníků ke každému uživateli
  • Komunikace přiměřená a přizpůsobená schopnostem uživatelů
  • Profesionální přístup k uživatelům, k veřejnosti a k sobě navzájem

 

Podporují nás

Tento projekt podpořil Ústecký krajTento projekt podpořilo město LitoměřiceTento projekt podpořila Nadace České spořitelnyagrofertlovochemievybor-dobre-vule-nadace-olgy-havlovelogo-het


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Lydie Hrdličková - vedoucí a sociální pracovník Jitka Řezáčová, DiS. - sociální pracovník Charitní domov sv. Zdislava Bc. Jana Jackovová - zdravotnický pracovník Soňa Paterová - aktivizační pracovník