Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Domov pro seniory (Domov na Dómském pahorku)


 • Tel.: 417 770 011, 417 770 013
 

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:
 • Kopírování 1 strana A4 černobíle
 • Kopírování 1 strana A4 barevně
 • Přepis textu do elektronické podoby, vyplnění formulářů na žádost uživatele
 • Štítky na oděvy včetně označení oděvů
 • Ztráta klíče, poškození zámkové vložky: úhrada dle skutečných nákladů na opravu
 • Údržbářské práce na přání uživatele
 • Vedení depozitního účtu
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek – chodítko
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek – invalidní vozík

Domov na Dómském Pahorku je domovem pro seniory. Poskytuje služby seniorů, kteří potřebují sociální péči a bez pomoci jiné osoby nemohou žít samostatně ve své domácnosti. Součástí domova je týdenní stacionář, ve kterém poskytujeme přechodné pobytové služby seniorům.

V roce 2018 byl zařízení udělen certifikát značky nejvyšší kvality

V roce 2018 byl zařízení udělen certifikát značky nejvyšší kvality.

Cíl

Cílem poskytovaným služeb je podpora samostatnosti uživatelů v co nejvyšší možné míře, zlepšení nebo udržení jejich zdravotního i duševního stavu. Domov vytváří podmínky pro důstojný život uživatelů, aby mohli být sami sebou, mohli uplatňovat vlastní vůli a mohli jednat na základě vlastního rozhodnutí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba domova pro seniory je poskytována mobilním i imobilním osobám, zařízení je bezbariérové. Nejsou přijímány osoby s těžkým psychickým onemocněním.

Poskytované služby:

 • ošetřovatelská a pečovatelská služba
 • lékařská služba
 • základní sociální poradenství
 • celodenní strava
 • rehabilitační služby
 • kadeřník
 • pedikúra
 • manikúra
 • ergoterapie
 • aktivizační činnosti

Podporují nás

Tento projekt podpořil Ústecký krajTento projekt podpořilo město Litoměřice


Organizace:


Seznam lidí:

Veronika Chaloupková - metodik a vedoucí pečovatelek Bc. Ivana Kretová - sociální pracovník Bc. Iveta Šerberová - sociální pracovník Kateřina Drábková - vrchní sestra