Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Denní stacionář


 • Tel.: 731 402 430, 416 731 429
 
Vedoucí služby: Mgr. Lydie Hrdličková - vedoucí a sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu Fakultativní služby:

V případě, že nemá uživatel nebo jeho rodina možnost dopravy do Denního stacionáře, může využít i našich služeb spočívajících v zajištění převozu uživatelů do Denního stacionáře, ale i odvoz uživatele zpět domů. Tuto službu zajišťujeme pouze pro uživatele ve městě Litoměřice nebo blízkém okolí spádových obcí dle platného ceníku, který je doložkou Smlouvy o poskytnutí sociálních služeb.

Posláním Denního stacionáře je:

 • Poskytovat komplexní denní péči osobám, které se v důsledku postižení Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí staly závislé na pomoci a podpoře druhých osob
 • Poskytovat péči osobám ve věku od 50 let výše v příjemném a přátelském prostředí rodinného typu, které je zaměřeno na individuální poskytování sociálních služeb
 • Zabezpečení denního pobytu ve srozumitelném, důstojném, klidném a bezpečném prostředí Domova s krásnou velkou zahradou v centru města Litoměřice, čímž
  je zachována integrace těchto osob do společnosti v takové míře, která je pro
  ně přijatelná

Cílem Denního stacionáře je:

 • Poskytovat přiměřenou péči uživatelům služby včetně aktivizačních programů
 • Podporovat uživatele v jejich soběstačnosti a samostatnosti, které jsou nezbytné
  pro důstojný život
 • Motivovat uživatele podle jejich možností a schopností k aktivnímu udržování
  či rozvíjení stávající míry dovednosti a péče o sebe samého
 • Zmírňovat fyzickou a psychickou zátěž rodiny a přátel, která je spojena s péčí o osoby s poruchou paměti
 • Umožňovat co nejdelší setrvání výše uvedených osob v domácím prostředí
 • Pomáhat při posilování orientace i v jiném prostředí než je vlastní domov
 • Zajišťovat smysluplné trávení volného času

Kapacita Denního stacionáře:

4 odpočinková místa

Provozní doba Denního stacionáře:

 • od pondělí do pátku a to v době od 7,00  - 17, 00 hodin (lze po dohodě individuální přizpůsobení)
 • V době vánočních svátků, velikonočních a ostatních státních svátků je stacionář mimo provoz

Podporují nás

Tento projekt podpořil Ústecký krajTento projekt podpořilo město LitoměřiceTento projekt podpořila Nadace České spořitelnyagrofertlovochemievybor-dobre-vule-nadace-olgy-havlovelogo-het


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Lydie Hrdličková - vedoucí a sociální pracovník Jitka Řezáčová, DiS. - sociální pracovník Charitní domov sv. Zdislava Bc. Jana Jackovová - zdravotnický pracovník Soňa Paterová - aktivizační pracovník