Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Roman Votýpka

  • Tel.: 417 770 010, 737 208 848
  • roman.votypka341/341fchltm.charita.cz
  • zástupce vedoucí stravovacího úseku

Organizace:


Seznam zařízení:

Domov na Dómském pahorku - zástupce vedoucí stravovacího úseku