Vedoucí a sociální pracovník Pečovatelské služby

Místo výkonu: Litoměřice
Typ vztahu: Plný úvazek
Nástup: ihned
Výběrové řízení: Ano
Kontaktní osoba: Monika Berková

Vedoucí a sociální pracovník

Místo: Farní charita Litoměřice, Pečovatelská služba

Nástup: ihned

Požadavek na praxi:

Min 2 roky v oboru výhodou

Předpoklady:

 • bezúhonnost
 • důslednost a spolehlivost
 • flexibilita

Požadujeme:

 • VOŠ nebo VŠ podle §110 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách
 • praxe v oblasti sociální práce, v sociálních službách nejméně 1 rok výhodou
 • vedení pracovního kolektivu
 • orientace v právních předpisech a schopnost jejich aplikace do praxe
 • znalost a porozumění zákonu o sociálních službách a jeho principům
 • znalost práce s PC
 • řidičský průkaz skupiny B

Osobnostní a morální předpoklady:

 • komunikativnost, spolehlivost, flexibilita
 • schopnost rozhodovat a přijmout odpovědnost
 • čestnost, přímost a loajalita
 • schopnost plánovat
 • schopnost týmové práce
 • empatie a stabilita
 • ztotožnění s křesťanskými principy
 • potřeba seberozvoje

Nabízíme:

 • prostor pro seberealizaci
 • uplatnění myšlenkového potenciálu
 • práci v přímém kontaktu s žadateli a uživateli služby sociální péče
 • tvůrčí práci
 • možnost osobnostního rozvoje
 • možnost dalšího vzdělání

Náležitosti přihlášky uchazeče:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • datum a podpis

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o všech dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, vztahujících se k výkonu zaměstnání.
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a další doklady osvědčující znalosti a dovednosti

V případě splnění podmínek a Vašeho zájmu přihlášku zasílejte nejpozději do 15.9.2018: elektronicky na e-mail: monika.berkova@fchltm.charita. cz ; písemně na adresu: Farní charita Litoměřice, Monika Berková, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice.

Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.