Volby v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích

V sobotu 3. 10. 2020 se uskutečnily v Domově na Dómském pahorku volby do zastupitelstev krajů. Zájem ze strany klientů účastnit se voleb byl veliký. Od 9. 00 hodin mohli senioři ve společenském sále volit svého vybraného kandidáta či politickou stranu, kterou preferují. Ti, kteří vzhledem ke své zhoršené mobilitě či úplné imobilitě nemohly volit v prostorách společenského sálu, byly volební komisí navštíveni na pokoji.

Celý průběh voleb byl realizován za přísných hygienických pravidel. Před vstupem do sálu (volební místnosti) si museli senioři nasadit ústenku a vydesinfikovat ruce. I přes tato opatření, která nejsou pro seniory příjemná, byla účast u voleb hojná, odhadem téměř 50 %.