Domov na Dómském pahorku se připojil k nové iniciativě Města s názvem „VĚNUJTE SVOU HVĚZDU“

Naši pilní senioři se pustili do práce a spolu s aktivizačními pracovníky vyráběli během minulého týdne hvězdy z různých materiálů. Pracovali s látkou, papírem i keramikou. Velmi se jim líbilo poselství, které mají hvězdičky přinášet - lásku, přátelství, naději, usmíření, klid a pohodu. Někteří senioři si vyrobené hvězdičky zavěsili do oken, jiní je darovali své rodině. Výroba hvězdiček se všem líbila a rádi se zúčastníme dalšího projektu.