Informace pro žadatele o umístění do Domova na Dómském pahorku

Domov pro seniory je určen seniorům ve věku od 65 let, kteří nemohou nadále setrvat ve svém domově, zejména z důvodu úbytku sil a zhoršeného zdravotníhio stavu. Služby můžete využít při splnění následujících podmínek:

Vaše žádost bude zařazena do pořadníku žadatelů, následně budete informováni o jejím vyřízení.

Ve sjednaný den se ubytujete na svém pokoji, uzavřeme smlouvu a seznámíme Vás s infromacemi o životě v domově. V případě jakéhokoli problému či dotazu se můžete obrátit na personál.

Nabízíme možnost prohlídky zařízení a osobního projednání ještě před podáním žádosti.
V případě zájmu nás kontaktujte.