Domov na Dómském pahorku

V Domově na Dómském pahorku poskytujeme dvě sociální služby:

  • Domov pro seniory - pro dlouhodobé ubytování senorů ve věku od 65 let, kteří nemohou žít ve svém domově zejména z důvodu úbytku sil a zhoršeného zdravotního stavu.
  • Odlehčovací služba - pro přechodné ubytování seniorů, kteří již nemohou setrvat sami ve svém domově a po určitou dobu se ně nemůže starat rodina.

Kontakty

Adresa: Domov na Dómském pahorku, Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice

Telefon: 417 770 011 - spojovatelka

Podrobné kontaktní informace jsou zde.