Zdravotní personál Farní charity Litoměřice stojí v čele boje proti zdravotním rizikům dnešní doby

Zdravotní personál Farní charity Litoměřice stojí v čele boje proti zdravotním rizikům dnešní doby

Farní charita Litoměřice má ve svém týmu mimo jiných skvělých pracovníků také zdravotní sestry, které jsou nedílnou a velmi důležitou součástí celého systému sociálních služeb v péči o naše klienty. Začlenění zdravotních sester do těchto služeb je důležitým článkem multidisciplinárního přístupu a určuje směr, kterým se naše organizace ubírá. Je tak významným prvkem v našem rozvoji a přístupu ke klientovi.

Od počátku mého působení v organizaci se snažím nastavit procesy uvnitř služeb takovým způsobem, aby nikde nevznikaly mezery, aby došlo k propojení jednotlivých specializací služeb v jeden systém a naše péče tak mohla být jednotná a komplexní. Tím se nám daří reagovat pružněji a efektivněji při řešení zdravotních a sociálních podmínek našich klientů.

Zdravotní sestry v tomto ohledu hrají velmi důležitou roli. Jejich práce vyžaduje velkou zodpovědnost a pracovní nasazení. Týká se to jak zdravotních sester uvnitř našich Domovů, tak sester v terénu. Od minulého roku, kdy se mezi nás všechny vplížila nová a život ohrožující pandemie Covid-19, se teprve ukázalo, s jakým nasazením zdravotní sestry pracují. Často unavené a vyčerpané při nezbytně nastavených režimech služeb tak, aby nemohlo dojít k oslabení pracovních týmů právě kvůli pandemii Covid-19, pracovali bez jediného náznaku nevůle. Nikdy si nestěžovaly a naopak při práci spolu perfektně vycházely a snažily se jedna druhou podpořit a pomáhat si. Jejich nasazení a obětavost byla patrná z každého jejich pohybu. Byly unavené, ale nikdy neztratily úsměv z tváře. Svou pečlivostí se snažily vyhnout nakažení, aby mohli být tady a pečovat o své svěřené a milované seniory.

Tento stav přetrvává i nadále. Celé toto těžké období je ale spojilo a nám ukázalo, že když někdo svou práci miluje, dokáže ze sebe dostat obrovskou energii, která má nenahraditelnou hodnotu pro ty, kvůli kterým tu naše zdravotní sestry primárně jsou. Ano, mluvím o našich milých seniorech, kteří díky tomuto přístupu nezaznamenali žádné změny. Naopak bylo vidět, že zdravotní sestřičky se snaží s nimi býti více v kontaktu, protože to co jim v této době chybí, je právě kontakt s blízkými. A tak se staly i jakýmisi zástupci lidské komunikace. Což bylo velmi blahodárné a působilo jako terapie na psychiku klientů našich klientů Domovů pro seniory a Domova se zvláštním režimem.

Ráda bych tedy touto cestou z celého poděkovala všem zdravotním sestrám za jejich obětavou a poctivou práci, které si velice vážím!

 

Za Farní charitu Litoměřice                                                                      ředitelka Mgr. Karolína Wankovská DiS

20210129_113608Do článku 1