Zákaz návštěv!

S okamžitou účinností do odvolání vyhlašuji zákaz návštěv v Domově na Dómském Pahorku a v Domově sv. Zdislavy Farní charity Litoměřice z důvodu nařízení vlády ČR a celostátního nárůstu nákazy COVID 19.

S okamžitou účinností do odvolání vyhlašuji zákaz návštěv v Domově na Dómském Pahorku a v Domově sv. Zdislavy Farní charity Litoměřice z důvodu nařízení vlády ČR a celostátního nárůstu nákazy COVID 19.

  • U klientů ve vážném zdravotním stavu nebo s omezenou svéprávností, u klientů v terminálním stádiu, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace je možnost návštěvy po předchozí domluvě s lékařem a vedoucím služby.
  • K předávání zásob (hygiena, balíčky apod) je stanovena sobota mezi 14:00 – 18:00 hodinou popřípadě po předchozí domluvě s vedoucím služby) bez kontaktu s příbuzným.
  • Pokud neumí rodinný příslušník navázat kontakt se svým příbuzným, může požádat sociální pracovnici o zprostředkování videohovoru. Pro tento účel máme k dispozici tablety.
  • Domov na Dómském Pahorku má k dispozici návštěvní místnost, kde je možnost bezkontaktně vidět a slyšet své příbuzné.
  • V současné době nikdo z klientů není pozitivní na Covid 19. 

Děkuji, že dodržujete hygienická opatření a chráníte tak naše klienty.

Mgr. Karolína Wankovská
ředitelka Farní charity Litoměřice