Water Saving přinesl úsměvy našim seniorům

Water Saving přinesl úsměvy našim seniorům

Farní charitu Litoměřice, Domov na Dómském pahorku a další střediska dnes provoněly a rozzářily krásné pugety květin, věnované našim milým seniorům a pečovatelkám společností Water Saving.

Farní charita Litoměřice dnes převzala nečekaný dar od společnosti Water Saving, díky níž jsme se před lety mohli stát součástí boje za úsporu pitné vodoy. Všechny naše milé seniory potěšily překrásné květiny s malým zákuskem (dia). Na všechny se dostalo a věřte, že jsme dlouho neviděli v jejich tvářích tak upřímnou radost. Květiny jsou přeci radost, jsou symbolem jara a síly a tu v tuto chvíli všichni potřebují. Stejně jako potřebují vědět, že nejsou sami a že na ně stále někdo myslí. 

Děkujeme za krásné zpříjemnění dnešního dne!

Za Farní charitu Litoměřice a všechny obdarované
ředitelka Mgr. Karolína Wankovská DiS

1