Volná místa v Denním stacionáři pro osoby s diagnostikovanou demencí

Volná místa v Denním stacionáři pro osoby s diagnostikovanou demencí

Letos uplyne 7 let od založení denního stacionáře, který ambulantně pomáhá osobám trpícím demencí a jejich pečujícím rodinám.

Denní stacionář Farní charity Litoměřice po celou dobu existence nabízí v Charitním domově sv. Zdislava osobám starším 50 let s diagnostikovanou demencí aktivizační činnosti včetně péče o osobní hygienu a podání vybrané stravy od pondělí do pátku kromě státních svátků. Od roku 2014 až do současnosti pomohl již více než 40 klientům.

Od ledna 2021 byla navýšena kapacita denního stacionáře ze 4 na 6 míst. V současné chvíli máme 3 volná místa.

Klienti stacionáře se od rána do pozdního odpoledne zúčastňují programu spolu s klienty pobytové služby domova se zvláštním režimem pro osoby trpící demencí. Dohromady procvičují krátkodobou paměť, sociální návyky, jemnou motoriku, hrají stolní hry.

image001

Klienti se stravují ve společné jídelně. Každé pondělí se v domově konají bohoslužby. K dispozici je všem uživatelům kromě prostor domova a kaple i přilehlá zahrada, kde se od jara do podzimu mohou procházet, česat sezónní ovoce, využít posezení v altáncích, pohoupat se na houpačkách či si zacvičit. 

image003

Ve stacionáři mají klienti, o něž se v průběhu dne stará pracovnice přímé péče a aktivizační pracovník, zajištěnu i ošetřovatelskou péči prostřednictvím zdravotního personálu domova. 

Klienti denního stacionáře mají kvůli celodenní závislosti na péči další osoby přednost při umístění do pobytové služby. Přechod do domova zvládají lépe – jsou na prostředí, personál a stávající klienty již zvyklí a proces adaptace se odehrává v řádu dnů nikoliv týdnů.

Služby denního stacionáře jsou vhodné pro všechny osoby starší 50 let s diagnostikovanou demencí, kteří žijí v Litoměřicích a blízkém okolí a jsou alespoň částečně mobilní. S jejich odvozem do i ze stacionáře již dva roky obětavě pomáhá farní Pečovatelská služba. Ta poskytuje i případné úkony péče před pobytem ve stacionáři (podání snídaně, osobní hygienu, pomoc při oblékání a vypravení se na cestu) či po příjezdu ze stacionáře (podání večeře, případně osobní hygienu a uložení ke spánku).

Služby v denním stacionáři jsou poskytovány za úhradu dle platného sazebníku. K úhradě lze využít příspěvek na péči podobně jako u úkonů pečovatelské služby. S žádostí o příspěvek na péči ochotně vypomáhají sociální pracovnice Pečovatelské služby.

Zájemcům z řady rodinných příslušníků umožníme po předchozí telefonické domluvě prohlídku areálu. Těšíme se na Vás.                

Lydie Hrdličková,
vedoucí a sociální pracovník Charitního domova sv. Zdislava