Podpořeno z programu Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové

13. 4. 2020 bylo správní radou Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové rozhodnuto o podpoře projektu Senioři od svaté Zdislavy podaného v rámci programu Senior. 

Díky tomuto projektu dostal Charitní domov svaté Zdislavy nové vyšetřovací lehátko, šest evakuačních podložek a zdravotní a kompenzační pomůcky pro klienty upoutané na invalidní vozík či lůžko. Výše jmenované položky byly pořízeny za schválenou částku 30 000,-Kč.

Vyšetřovací lehátko nahradí již nevyhovující opotřebené lehátko na sesterně.

Evakuační podložky jsou nedílnou součástí polohovacích postelí imobilní klientů, kteří díky nim mohou být v krizových situacích urychleně evakuováni.

Zdravotní a kompenzační pomůcky slouží jako prevence před vznikem proleženin u klientů trvale upoutaných na lůžko či invalidní vozík.

Za finanční podporu při nákupu pomůcek patří Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové náš obrovský dík.