Pečovatelská služba spolupracuje s okolními obcemi

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice stále rozšiřuje své působení a aktivně informuje okolní obce o nabízené péči.

Pečovatelská služba aktivně spolupracuje s obcemi, jimiž jsou Bohušovice nad Ohří, Brozany nad Ohří, Liběšice, Litoměřice, Třebušín a Úštěk. 

Nově se mezi obce, se kterými spolupracujeme, zařadila i obec Libochovany. Pečovatelská služba poskytuje svou péči na území města Litoměřice a v okruhu do 15 km od města, do kterého spadá i obec Libochovany. Díky milému a přátelskému přístupu paní starostky Miroslavy Venclákové a místostarostky Elišky Pláničkové vznikl propojený vztah dvou systémů, který zajišťuje kvalitní a rychlou péči o seniory a další osoby, které potřebují péči, v jejich obci. V obci Libochovany již nyní poskytujeme svou péči u několika klientů. 

Při přátelské návštěvě obce obdržela Pečovatelská služba 40 litrů anti-covid dezinfekce, za kterou v této nelehké době, kdy musíme chránit sebe a své blízké, velmi děkujeme!

Za pečovatelskou službu

Bc. Alena Mohauptová,
vedoucí Pečovatelské služby.