Pečovatelská služba jde vstříc novým zítřkům

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice se posouvá kupředu a snaží se naplňovat potřeby svých klientů všemi směry. 

Kvalitně odvedená práce celého pracovního týmu Pečovatelské služby Farní charity Litoměřice přináší ovoce. S ohlédnutím na uplynulé těžké měsíce zasažené koronavirovou pandemií se přesto Pečovatelská služba posunula velmi dopředu. 

Nejprve musíme vyzdvihnout práci celého kolektivu pečovatelské služby, za to, že chce naplňovat vize a požadavky Ústeckého kraje a především svých klientů. Požádali jsme o finanční příspěvky okolní obce. Příspěvky jsme použili na zkvalitnění a podporu realizované činnosti pečovatelek u klientů díky přenosným mini terminálům na vykazování statistik pro MPSV a Ústecký kraj. Díky terminálům, které jsou snadno přenosné a do terénu ideální, může přinést průkazné informace o péči poskytnuté klientům a informace o zaměstnancích.

Díky aktivitě a průbojnosti paní ředitelky, Mgr. Karolíny Wankovské, DiS., získala Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice dva nové elektromobily, což bereme jako významné milníky, neboť následujeme a podporujeme environmentální kroky města Litoměřice a snažíme se přejít na úsporný a ekologický provoz s nulovými emisemi.

Dále musíme zmínit přínos spolupráce Pečovatelské služby Farní charity Litoměřice a města Litoměřice, jelikož díky finanční podpoře města Litoměřice jsme schopni poskytovat i komplexní nonstop službu všem, kteří potřebují mít pomoc stále na blízku. Nabízíme průlomová zařízení, jimiž jsou GSM chytré náramky (SOS hodinky) a SigFos SOS tlačítka, a to za zvýhodněnou cenu 250,-Kč za měsíc.  Náramky i tlačítka slouží k okamžitému zajištění pomoci pro rodiče, prarodiče, samostatně žijícího seniora či kohokoliv jiného, kdo má nějaké zásadní zdravotní omezení. V obou případech je stisk tlačítka signalizován do nonstop hlídaného dispečerského centra, kde jej vyhodnotí dispečer a zajistí okamžitě potřebnou pomoc.

V neposlední řadě zajišťujeme půjčení kompenzačních pomůcek osobám, u kterých není možné zajistit pomůcku ze systému veřejného zdravotního pojištění, nebo je zapůjčení nutné pro překlenutí doby vyřízení pomůcky. Hlavní zásadou je vypůjčení pomůcky k tomu, aby umožnila osobě co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí, umožnila uchovat dovednosti a samostatnost a usnadnila případnou sociální integraci nebo péči poskytovanou pečující osobou.

V závěru chceme podotknout, že nás velmi těší zájem klientů a nových zájemců o služby, neboť právě díky nim můžeme vykazovat kvalitně odvedenou práci a rozšiřovat pracovní dobu a pracovní tým. Jsme tu pro vás každý den včetně víkendů a svátků od 7:00 – 21:00 hodin v počtu dvanácti pečovatelek, a s potěšením sdělujeme, že od ledna 2021 do našeho pracovního týmu přibydou další 4 milé pečovatelky.

 

Za pečovatelskou službu Farní charity Litoměřice Bc. Alena Mohauptová, vedoucí pečovatelské služby.