Oslava, která si zaslouží pozornost

Oslava, která si zaslouží pozornost

Farní charitě v Litoměřicích bylo umožněno, stát se součástí života jedné z klientek domova pro seniory na Dómském pahoru a společně s paní Vlastou Šumovou oslavit 104. narozeniny!

Byl to neuvěřitelně slavný den pro všechny zúčastněné. Nejen proto, že se jedná o narozeniny, ale proto, že se jedná o úctyhodné narozeniny opravdové dámy v pravém slova smyslu. Žena, která i dnes bez velkých obtíží dokáže na piano zahrát jakoukoliv skladbu a když si s ní budete chtít povídat, překvapí Vás s jakou ladností a lehkostí s Vámi komunikuje. Je naprosto úžasná a den jejích 104. narozenin si proto zasloužil velké uznání a pozornost od těch, kteří si takových lidí velmi váží. Paní Šumová se narodila v roce 1916. Ano čtete správně! Až neuvěřitelně znící číslo, které ukazuje, že tato dáma si prošla mnoha útrapami, zažila obě světové války, zvládla poválečné běsnění a s klidem se dožila krásné demokracie. Nyní již v poklidu pobývá v domově pro seniory zde na Dómském pahorku, kde je o ní pečováno jako o poklad. Ale ona poklad bezesporu je. Všichni si jí tady velice moc vážíme a jsme rádi, že je tu s námi.

Gratulace provázely milé úsměvy a vyřčená přání, která byla zcela upřímná a velice paní Šumovou potěšila. Čest s ní posedět neodmítl starosta města Litoměřice pan Mgr. Ladislav Chlupáč, vedoucí sociální péče vždy usměvavá, sympatická a milá paní Ing. Bc Renáta Jurková. A rozhodně nejdůležitější osoba, která za naše klienty bojuje vlastním srdcem, ředitelka Farní charity paní Mgr. Karolína Wankovská DiS.

Proto bychom ještě jednou chtěli za nás za všechny touto cestou popřát: „Milá paní Šumová, buďte s námi prosím co nejdéle, ať se naše úsměvy díky Vám stále rozpínají do všech stran“ Děkujeme!

Za Farní charitu Chaloupková Veronika