Nové polohovací postele Latera Thema LINET pro klienty Domova pro seniory

Nové polohovací postele Latera Thema LINET pro klienty Domova pro seniory

Farní charita Litoměřice se neustále snaží zajistit zvyšování kvality pobytu a péče o naše klienty pořizováním nových zařízení. Podařilo se nám získat další dvě polohovací postele Latera Thema od společnosti Linet, které jsou vysokým komfortem pro klienta v péči o jeho zdraví a zároveň usnadňují práci těm, kteří o ně s láskou pečují.

Podařilo se nám zajistit další dvě úžasná polohovací lůžka pro naše klienty, kteří to nejvíce potřebují. Není to poprvé a každý nákup takového zařízení je pro nás velmi důležitý. Protože klient je u nás na prvním místě a jeho život v našem Domově na Dómském pahorku se snažíme každému co nejvíce ulehčit a zpříjemnit.

Neustále vynakládáme svou energii a finance na zajištění všech dostupných vylepšení v rámci zdraví klientů. Tato zařízení jsou sice nákladná, ale jejich cena v žádném případě nemůže vyvážit jejich užitnou hodnotu.

Pro klienta je to zcela nepředstavitelná pomoc pro prevenci i léčení dekubitů. Celková péče o naše klienty je tímto mnohem snazší a efektivnější. Péče o pokožku, hygiena a další potřebné zdravotní úkony, ke kterým je potřeba s klientem pohybovat (otáčet), je díky mnoha možnostem nastavení pomocí elektromotorů, velmi snadná. Klienta tak může snadno ošetřit i jedna pečovatelka a poskytnout mnohem komplexnější péči a pro klienta příjemnější.

U lůžek lze měnit manuálně délka, mají elektrické polohování náklonu, laterálního náklonu, elektrické polohování zádového, stehenního a manuálního polohování lýtkového dílu. Vše je snadno ovladatelné ručním a nožním ovladačem. Nosnost lůžka je až 200kg.

Prohlédněte si video zde: https://www.youtube.com/watch?v=QiOeLrhqOyY

Jsem ráda za každou takovou možnost zvýšení kvality péče o naše klienty.

Za Farní charitu Litoměřice

Veronika Chaloupková
Pověřená vedením domova