Kdy podat žádost o umístění do pobytové služby u osob s diagnostikovanou demencí?

Podobně jako v loňském, tak i v tomto roce se na nás obracejí lidé, jejichž blízkým byla diagnostikována Alzheimerova či stařecká demence s žádostí „o jejich okamžité ubytování“. Zřejmě právě covidové období, s ním související nouzový stav a uzávěry (lockdowny) vedly k tomu, že si při svém nuceném pobytu doma začali příbuzní více všímat u svých blízkých zhoršené soběstačnosti a postupující dezorientace.

V péči o osoby vyžadující pomoc jiného člověka si je třeba uvědomit následující:

Pečovat o druhé vyžaduje: moci, umět a chtít.

Setkáváme se s tím, že rodina opravdu pečovat chce. Kdo pečovat chce, má snahu se i naučit potřebné dovednosti – tedy UMĚT např. dospělého nesoběstačného blízkého obléci, nakrmit, přebalit. Ne vždy se ale lze naučit úplně vše – např.péči o proleženiny či různé druhy převazů by měl provádět odborný zdravotní personál. Ani to však není ve městě problém – funguje zde ošetřovatelská terénní péče. Nejdůležitější proto zůstává sloveso MOCI.

Lidem bývá diagnostikována Alzheimerova nemoc čím dál častěji v produktivním věku. Jejich blízcí jsou výdělečně činní. Ztrátu zaměstnání si rodina dovolit nemůže, z něčeho žít musí. K nároku na výplatu invalidního či předčasného starobního důchodu vede dlouhá cesta – rozhodnuto není ze dne na den. Jsme tedy opět u otázky z nadpisu. Kdy podat žádost o umístění do pobytové služby?
Pokud chcete a umíte pečovat o blízkého trpícího demencí, chodíte však stále do zaměstnání, v prvé řadě o něj dle stupně jeho závislosti zajistěte péči po dobu výkonu své práce. Pomoci v dohledu Vám mohou ochotní sousedi či příbuzní žijící ve stejném městě či obci. Musí samozřejmě chtít. Pokud v okolí není nikdo, koho byste mohli o dohled a pomoc požádat, je potřeba obrátit se na profesionály. V tuto dobu je též vhodné podat žádost o poskytnutí pobytové služby. Čekací doba k nám je kvůli omezené kapacitě různá, nejčastěji více než 12 měsíců.

V Litoměřicích a spádových obcích může s péčí o nesoběstačného člověka až několikrát denně pomoci Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice. Farní charitní ošetřovatelská péče může zase díky terénním zdravotním sestrám zajistit podání léků a poskytnout i jinou zdravotní péči např. převazy.

Pokud se rozhodnete pro domácí péči s využitím profesionální pečovatelské služby, je dobré již v tuto dobu zažádat také o příspěvek na péči. Žádost o tuto dávku se podává na místně příslušné pobočce Úřadu práce. Řízení o poskytnutí příspěvku na péči trvá zpravidla několik měsíců. Z příspěvku na péči se hradí úkony poskytované pečovatelskou službou. Oproti tomu jsou úkony poskytované ošetřovatelskou službou hrazeny ze zdravotního pojištění zdravotní pojišťovnou. Za převazy a jiné zdravotní úkony tedy rodina nic neplatí.

Pokud již nestačí péče rodinných příslušníků, ani kombinace péče rodiny a pečovatelské, případně i ošetřovatelské služby, lze podat žádost o poskytování služby v denním stacionáři. Tato ambulantní služba je určena pro osoby trpící Alzheimerovou či stařeckou demencí od 50 let a je poskytována ve všední dny od 7,00 do 19,00hod. Není poskytována o víkendech ani o státních svátcích. Jedná se o službu za úhradu. Denní stacionář pomáhá udržet stávající kondici, posilovat dlouhodobou a procvičovat krátkodobou paměť i jemnou motoriku. Kromě dopoledního a odpoledního programu zde má klient zajištěnou stravu. Klient denního stacionáře má kvůli zhoršené soběstačnosti vyžadující trvalou pomoc jiné osoby přednost při umístění do pobytové služby. I v těchto případech se však na umístění čeká v řádu měsíců.

Žádost do pobytové služby proto podávejte v době, kdy již kvůli zvládání péče o svého blízkého musíte oslovit pečovatelskou službu. Včas podaná žádost je zárukou, že péče o Vašeho blízkého zůstane kontinuální a Vy přitom zvládnete rozprostřít své síly tak, aby Vás náročná péče nevyčerpala úplně.

Lydie Hrdličková,
vedoucí Charitního domova sv. Zdislavy
Domova se zvláštním režimem
a denního stacionáře pro osoby trpící
Alzheimerovou a stařeckou demencí.