Ježíškova vnoučata v Domově na Dómském pahorku

Ježíškova vnoučata v Domově na Dómském pahorku

Farní charita Litoměřice se stala zprostředkovatelem charitativní akce a opět uspořádala pro seniory v Domově na Dómském pahorku událost, spojenou s křesťanskými svátky nazvanou výstižně „Ježíškova vnoučata“.

Stalo se to již tradiční aktivitou našeho Domova na Dómském pahorku pro všechny naše klienty, kteří tak mají jedinečnou možnost, nechat si splnit své vytoužené přání. Mnoho seniorů bývá opuštěných a tak je nám velkou ctí touto nenápadnou formou obdarovat naše milé klienty něčím, co by si jinak nemohli dopřát. A to buď z finančních důvodů, nebo z důvodů osamění a nemožnosti tak dostat dárek od svých příbuzných.

Farní charita Litoměřice je pochopitelně pouze zprostředkovatelem, neboť tato dobročinnost je závislá na lidech, kteří ze své dobré vůle chtějí, aby senioři, jejichž životů si váží, dostali to, co jim udělá velkou radost a především v nich vyvolá pocit zájmu okolí, že nejsou zapomenuti. A o to nám všem jde. Je to krásná ukázka toho, že je mezi námi mnoho lidí, kteří si uvědomují, že stáří čeká na každého z nás bez výjimek. Také vědí, že každé „pohlazení“ a pomoc v pokročilém věku je to nejvíc, co tito lidé potřebují. Jediné co očekávají je, že jednou se i jim dostane stejné podpory a uznání a že svou pomocí udělají radost někomu, kdo si to v každém ohledu zaslouží.

Principem tohoto projektu je, že si senior napíše přání, které by si chtěl splnit. Může to být jak věcný dar, tak nějaká aktivita. Samozřejmě je potřebné, aby bylo přání splnitelné. Senioři jsou lidé pokorní a skromní a tak ve splnitelnosti není nikdy problém. Následně se přání předají Českému rozhlasu, kde je seznam zveřejněn a každý do něj může nahlédnout a vybrat si konkrétní přání, které splní konkrétnímu jednomu člověku.

A přání je splněno. Šťastné tváře na obou stranách a radost z dobře vykonané práce. K předání dárků pak dochází podle jeho charakteru a možnosti zajištění buď ihned, nebo dle plánu.

Jsme velice rádi, že tento projekt existuje, protože jakákoliv energie směrem k našim milovaným seniorům je pro nás jen dalším hnacím motorem a naší práci dělá mnohem plnohodnotnější a naplňuje nás radostí. Proto i děkujeme všem, kteří se na straně dárců a proč neříci rovnou „Ježíšků“, na projektu podílí, protože bez nich by toto celé nedávalo smysl. Děkujeme i jmény našich milých seniorů, těch především.

Za Farní charitu Litoměřice

Veronika Chaloupková
pověřená vedoucí Domova na Dómském pahorku

image001image003image005image007