Informace rodinným příslušníkům a veřejnosti

Je nutné, abychom Vás informovali o aktuálním zdravotním stavu klientů našeho zařízení. V první, jarní, vlně jsme s koronavirovou infekcí vyšli jako vítězové, tudíž bez pozitivního případu. V současnosti, kdy je výskyt COVID-19 celorepublikově výrazně vyšší než na jaře, musíme konstatovat, že máme aktuálně 2 pozitivní klienty. Ti však mají mírný průběh tohoto onemocnění, nevyžadující speciální péči. Tito klienti jsou umístěni v izolaci, čímž chceme zabránit dalšímu šíření.

Kromě zvýšených, velmi přísných, hygienických opatření jsou 2x denně měřeny teploty všem klientům i personálu. V případě, že má některý z klientů zvýšenou teplotu, je izolován a objednán na test COVID-19. Současně jsou testováni i pracovníci sociálních služeb Domova na Dómském pahorku, kteří jsou se seniory v přímém kontaktu. 

Zároveň Vás žádáme, abyste nosili věci svým seniorům ve vymezený čas, tedy v sobotu v době od 14. 00 do 18. 00 hodin. Již před časem Vám byla tato informace předána. Noste svým seniorům převážně věci nezbytně nutné a myslete na to, že musí být po desinfekci 24 hodin mimo dosah seniora, než jim budou předány. Chceme tím ochránit převážně vaše blízké, ale i personál, bez kterého by péče nemohla být poskytována v potřebné kvalitě a množství.

Za personál Domova na Dómském pahorku
Bc. Ivana Kretová