Domov se zvláštním režimem Farní charita Litoměřice

Domov se zvláštním režimem Farní charita Litoměřice

V současné nelehké době se nám na Domově se zvláštním režimem sv. Zdislava daří odolávat koronaviru. U klientů neevidujeme, žádný pozitivní nález. Do jisté míry je to ovlivněno důsledností personálu ale i charakterem sociální služby. Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří nadále nemohou setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí, protože mají potíže s pamětí (Alzheimerova choroba, ostatní typy demencí).

Jednotlivým seniorům poskytují pracovníci podporu a péči na základě zjištěných potřeb. S cílem udržet jejich schopnosti, dovednosti a navázat na předchozí zvyky. Vytváříme podmínky pro bezpečné a důstojné prožití stáří lidí tak, aby se v domově cítili dobře. Tyto domy jsou zpravidla uzavřenější, aby nedocházelo k svévolnému odchodu bez doprovodu personálu či rodinného příslušníka. V době koronavirové krize se tak lépe přizpůsobil režim v budově a rychleji přijal režimová opatření. 

Alzheimerova nemoc u klientů narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka.

Alzheimerova nemoc začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou Alzheimerova nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat.

Každý den, chodíme do práce s pocitem, že pomáháme, tam kde je třeba. Tato doba nám přináší mnoho stresu, často jsme vyčerpaní, unavení, neboť pracujeme ve ztížených podmínkách s OOP a mnohdy i za chybějící kolegy. Péči u lůžka poskytujeme s mírou nejvyšší ochrany jak pracovníka, tak klienta. Zdatně rozvíjíme své kompetence a osobnostní rysy. To co se nám zdálo být nemožné v předešlých letech, je dnes naší realitou. Jsme odolnější v oblasti stresové zátěže, jsme semknutější tým. Tato doba nám bere mnoho, ale zároveň nám dává možnost se rozvíjet, hledat svůj potenciál, dává nám možnost, aby to dobré co v nás je vyšlo z našeho nitra. Dnes jsme stabilní tým, dnes máme okolo sebe kolegy, o kterých víme, že nás a naše klienty neopustí. 

Všem, kteří nás podporují, upřímně děkujeme a vážíme si toho. Podpora nám dodává sílu tak jako naše pomoc dodává sílu a naději naším klientům.

Za Farní charitu Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská DiS.