Domov pro seniory má nové sprchovací lehátko

Domov pro seniory má nové sprchovací lehátko

Díky programu ČSOB pomáhá regionům a díky štědré podpoře veřejnosti, mohl Domov pro seniory na Dómském pahorku rozšířit své technické vybavení o sprchovací lehátko pro klienty.

 

Pracovníci Domova na Dómském pahorku dnes, 31.5.2018,  převzali sprchovací lehátko. Prostředky ve výši 50.500,- Kč na pořízení sprchovacího lůžka získala Farní charita Litoměřice díky programu „ČSOB pomáhá regionům“ a díky podpoře dárců.

Sprchovací lehátko je technická pomůcka, která umožňuje provést celkovou koupel i u klientů, kteří jsou ležící a bez této pomůcky, se u nich provádí celková hygienu pouze otíráním na lůžku. Díky pomoci dárců, si mohou dopřát komfortu koupele i klienti s vážnými zdravotními obtížemi.

Domov pro seniory na Dómském pahorku je zařízení, provozované Farní charitou Litoměřice, které poskytuje sociální služby lidem ve věku nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoci se zvládnutím běžných denních činností. Senioři a jejich rodiny mohou využít i služeb týdenního stacionáře, který nabízí seniorům přechodné ubytování v době, kdy se o ně nemůže starat rodina (např. v době dovolené).

Děkujeme ČSOB a všem, kteří nám pomohli s pořízením lehátka.

DSC00116DSC00111DSC00110

csob-pomaha-regionum