Dobrý skutek pro Pahorek

Dobrý skutek pro Pahorek

Všichni v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích si velmi váží krásného prostředí a snaží se o jeho zvelebování. Je důležité vytvořit útulné prostory, kde se bude líbit jak seniorům, tak i zaměstnancům při náročné práci v přímé péči. Konání dobra je každodenní součástí zaměstnanců Domova. Tentokrát jedna milá paní vykonala dobrý skutek pro Pahorek.

Jedná se o ušití záclon do oken domova pro seniory. Nabídkou realizace tohoto velkého díla nás paní Přibylová překvapila a potěšila. Budova je rozlehlá, má mnoho oken a proto jsme si vědomi, že této práci věnovala hodně svého času. V květnu se budou na Pahorku mýt okna, takže nastane ten správný čas k pověšení nových záclon. Protože Farní charita má omezené finanční zdroje, snaží se hospodařit v maximální efektivitě.

Paní Přibylové jsme za její pomoc věnovali malý dárek a opravdu srdečně děkujeme.

Za seniory a zaměstnance Domova na Dómském pahorku Jitka Věrnochová