Charitní domov svaté Zdislavy

Charitní domov svaté Zdislavy

V Charitním domově svaté Zdislavy v Litoměřicích, který slouží jako domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a sídlí v něm i denní stacionář pro klienty s Alzheimerovou a stařeckou demencí, se během letních měsíců neodpočívalo.

Díky sponzorskému daru od Lovochemie postupně došlo k výmalbě rozsáhlých chodeb bývalého kláštera, k rekonstrukci sesterny

image003

 a výmalbě odpočinkové místnosti denního stacionáře. Ten je využíván rodinami klientů s demencí, kteří nemohou ve svém přirozeném prostředí trávit celý den sami a zároveň nemohou být pro nedostačující kapacitu ještě umístěni v pobytové službě. Ve spolupráci s Pečovatelskou službou Farní charity Litoměřice jsou klienti do denního stacionáře dováženi. V denním stacionáři pak mohou využít každodenní aktivity zaměřené na posilování paměti a soběstačnosti. Jako podnětné se jeví i vzájemné prolínání programu denního stacionáře a pobytových služeb, kdy se jejich klienti mohou navzájem seznámit a spřátelit. Kulturní programy i jiné druhy setkání, třeba grilování, tak probíhají vždy pro všechny klienty dohromady.

image005

Po nástupu do pobytové služby není přechod mezi přirozeným prostředím a novým domovem takovou zátěží. Velkou výhodou Charitního domova svaté Zdislavy je bezesporu i rozsáhlá okrasná a ovocná zahrada v samém centru Litoměřic. Během léta došlo k úpravám zatravněných ploch, byly vysázeny trvalky a nové keře, byla instalována druhá fontána, navýšena květinová výzdoba v altánech i kolem nich.

image007

Díky obětavosti zahradního architekta Radka Komárka je kromě vkusných vodních prvků a pítek pro ptáky zahrada protkána chodníčky pro korzující klienty a osázena ovocnými stromy, z nichž si klienti v letním období češou sami meruňky, slívy, jablka a hroznové víno několika odrůd.

image009

Po smutných jarních měsících, kdy byl denní stacionář na tři měsíce zcela uzavřen a pobytové služby byly omezeny vládními nařízeními,  tak v červenci a srpnu začali naši klienti znovu plně aktivně využívat všechny možnosti, které jim krásná zahrada i prostředí bývalého kláštera nabízí. Jejich spokojenost je naší největší odměnou.

image011